Jakobus 5:16-18

Die krag van gebed lê in die almag van God

“Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking. Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.” – Jakobus 5:16-18.

Ek het as kind ‘n heldeverering vir mense soos Moses, Elia en Paulus gehad. Sulke geestelike reuse wat wondertekens kon laat gebeur. Hulle het soveel vermoëns gehad! Daar was maar net enkele mense soos hulle, het ek aanvaar. En toe lees ek eendag Jakobus 5:17 “Elia was ‘n mens net soos ons”! ‘n Mens net soos ek! En dit word saam met sy gebede genoem. In die tyd van koning Agab en sy vrou Isebel, wat die Israeliete verlei het om afgode te aanbid, het Elia gebid dat daar geen reën sal wees nie. En dit was so. Na drie jaar het hy weer gebid dat dit sal reën, en dit het gereën! (1 Konings 17). Fantastiese man, kragtige bidder, veel meer as ek!

NEE, sê die Here in sy Woord! Elia was ‘n mens net soos ons. Tog word geskryf: “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.” (Jakobus 5:16). Waarin lê die krag van gebed dan? Nie in die mens wat bid nie, maar in die almagtige God wat aanbid word. Hy gee die kragtige uitwerking. Daarom kon die Baälpriesters se gebede geen kragtige uitwerking hê nie (1 Kon 18). Omdat afgode geen mag het nie.

Jesus Christus het die almag van God getoon toe Hy ‘n storm stilgemaak het deur ‘n woord te spreek, toe Hy siekes genees en dooies opgewek het. Maar Jesus het ook getoon dat God die Vader se wil die uitwerking van gebede bepaal, toe Hy die krag ontvang het om die kruislyding te dra, en die lydensbeker Hom nie gespaar is nie (Mat 26:39). Paulus het die belofte ontvang, dat God se genade genoeg was om die “boodskapper van Satan”, wat hom met vuiste geslaan het, kragtig (met God se krag) te kon weerstaan (2 Kor 12:7). Jakobus leer ook dat die ouderlinge vir ‘n sieke moet bid. “En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak.” (Jak 5:15). Weereens: “Die Here sal hom gesond maak”.

Gebed het dus ‘n kragtige uitwerking

=> Omdat gebed ons toegang gee tot die almagtige God
=> Omdat gelowiges die reg het om te bid, deur Jesus Christus ons Verlosser
=> Omdat God sy wil deur gebedsverhoring bekend maak
=> Omdat die Here aan die wêreld (ook ongelowiges) sy almag wil bekend maak

Moet nooit klein dink van ons God en Vader, wanneer jy bid nie. Hy is almagtig. Daarom kan mense soos ons se gebede ‘n kragtige uitwerking hê.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 98 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *