Jakobus 5:7-11

www.dieweg.co.za

Om geduldig moed te hou

“Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die Regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming.” – Jakobus 5:7-11.

Kinders van die Here wat swaarkry, sukkel om geduldig te bly. Langdurige siekte, finansiële beproewing, swak werksomstandighede, droogtes, persoonlike vetes wat nie opgeklaar word nie, lyding onder onregverdige omstandighede. Dit is alles dinge wat geduld beproef. Die eerste lesers van Jakobus se brief het dit nie maklik gehad nie. In hoofstuk 1 is die verrassende aanmoediging: “julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom” (1:2). Blydskap oor swaarkry? Dit is baie gevra. Ons lees weer in hoofstuk 5: “Julle moet ook geduldig wag en moed hou…” (5:8).

Om GEDULDIG TE WAG EN MOED TE HOU, beteken glad nie om agteroor te sit, of om jou in ‘n kamertjie toe te sluit en te hoop dit gaan môre beter nie! Kyk na ‘n saaiboer. Hy werk hard, ploeg en plant, en dan wag hy geduldig op die reën en ‘n oes. Hy werk en wag met geloofsvertroue, dat die Skepper se seën op sy arbeid sal rus.

Tot HOE LANK moet ons geduldig bly onder moeilike omstandighede? Totdat die Here uitkoms gee, soos wat Hy reën gee om saad te laat ontkiem. Behalwe die boer se geduld, is daar ook ander voorbeelde, soos die profete (Jesaja en Jeremia) se geduld onder vyandige mense, en Job se geduld in sy beproewing. Tot hoe lank moet ons geduldig wees? “Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.” (5:8). Tot met die wederkoms van die Here!

Hierdie opdrag sê vir ons twee dinge:

Gelowiges sal beproewinge deurmaak tot wanneer alles nuut gemaak word, wanneer die Here Jesus weer kom. Dit sal geduld vra. Gelowiges kan seker wees dat geduldig wees en moed hou nie vergeefs is nie.

Soos ‘n saaiboer, moet elke gelowige besig wees met SAAIWERK IN GOD SE KONINKRYK. Dit is die kenmerk van ‘n geduldige kind van die Here. Ons moet besig bly met die regte dinge, al sien ons nie dadelik die vrug van ons arbeid nie. Tog kan ons seker wees dat daar vrug sal wees. Ons saai in die hemelse koninkryk deur aan te hou bid. Vir ons eie geestelike krag te midde van swaarkry, maar ook vir ander gelowiges. Saaiwerk met die Woord van God moet geduldig voortgaan, al voel dit soms of die saad alles opgepik word. Ons geduldig wees beteken verder om aan te hou stry vir wat reg is. Maar selfs ook stryd om antwoorde te soek – soos Job.

Geduldig wees en moed hou is moontlik vir elke gelowige, want geloof stel ons in staat om bo moeilike omstandighede uit te kyk. Ons weet Jesus is Heerser oor alles, ook oor my persoonlike lewe. Ons verwag Jesus ook as Verlosser, wat sy koninkryk in heerlikheid sal laat kom.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 193 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *