Johannes 1:5

Hoekom is die wêreld so donker?

“En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” – Johannes 1:5 (53-vertaling).

“En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie begryp nie.” – Johannes 1:5 (Interlineêre Bybel: Grieks – Afrikaans).

As ‘n mens na die oorspronklike Griekse teks kyk, kom ‘n mens te staan voor ‘n dubbele interpretasie wat Johannes 1:5 betref. Dit handel oor die Griekse woord “κατέλαβεν = katelaben” wat ‘n tweërlei betekenis het, nl begryp of uitdoof. Daarom vind ‘n mens verskillende vertalings van hierdie teks: “En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie”, maar ook: “En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie begryp nie”. Laasgenoemde vertaling vind ‘n mens in Nederlandse en Duitse vertalings. Die King James vertaling stel dit ook soos volg: “And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.”

Ds J Overduin bespreek dit soos volg in sy boek Bevrijding:

Die tweërlei vertalings en uitleg van die woord, het albei ewe veel betekenis in Johannes 1. ‘n Mens kan dit soos volg lees:[1] die lig van Christus skyn in die duisternis en al die magte van die duisternis kon die lig nie uitdoof nie. Maar die teks kan ook soos volg verstaan word: [2] met Christus het die Lig in die hierdie wêreld van sonde verskyn. Maar die sondige wêreld wil die lig nie aanneem nie, en verkies eerder om in die duisternis vasgevang te bly sit.

Laat ons hier kyk na die tweede betekenis. Hoe dikwels hoor ons nie die aanklag dat, met die koms van Christus, nie veel verander het in hierdie slegte wêreld nie. Soveel eeue van Christendom, maar dit is nog steeds ‘n deurmekaarspul op allerlei gebiede. Is dit dan die skuld van Christus, omdat Hy nie is wie Hy beweer Hy is nie?

Nee, dit is die skuld van die mense, omdat ‘n mens alleen sóver verlig kan word in die mate waarin hy die Lig in sy lewe toelaat. In die geestelike lewe gebeur dit nie outomaties nie. Ons moet die wil hê om ons te laat verlig en deurlig. Maar ons deins altyd weer daarvoor terug, juis op die kritieke tye in ons lewe. Dan wil ons eerder ons eie kop volg as om ons te laat bevry van ons hoogmoedige “ek” wat gevul is met geldingsdrang en egoïsme.

Johannes sê ook dat almal wat Hom wel aangeneem het, die mag gegee is om kinders van God te word (Joh 1:12). ‘n Mens is eers vry wanneer hy die eiendom van Christus is. Dan eers is hy wie hy behoort te wees. Wie nog die eiendom is van allerlei magte of van sy eie sondige hart, is ‘n slaaf, gebonde in en aan die duisternis.

Helaas is dit maar ‘n minderheid wat Jesus toelaat om hulle te bevry. En as ons Hom toelaat, doen ons dit maar ook baie halfhartig. Gelukkig dat alle duisternis om ons en in ons Sy lig nie kan uitdoof nie.

Tot sover die kommentaar van ds J Overduin.

Nou kan ‘n mens weer vra: hoekom is die wêreld so donker? Omdat die wêreldse mens nie ‘n begrip het van die Lig wat in die wêreld gekom het nie, Hom nie aanneem nie en nie in Hom glo nie. Jesus sê self: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” (Joh 8:12).

(Volgende keer meer)

– dw –

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 77 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *