Johannes 8:34,36

Uit slawerny bevry

Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde. …. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. – Johannes 8:34,36.

As iemand in ‘n waan leef, is hy ‘n gevangene van daardie waan en hy bevind homself in ‘n soort dwangposisie van iets wat nie bestaan nie. En wanneer iemand uit ‘n leuen leef, is hy ‘n gevangene in die valse wêreld van daardie leuen wat geen verband hou met enige werklikheid nie.

Nou verstaan ons waarom alleen die waarheid ons kan vry maak en verlos uit ‘n gevangenis waarin ons baie keer deur ons eie toedoen beland. Immers, die waarheid wys vir ons die werklikheid en verdryf daarmee die leuen wat ons gevange probeer hou.

Ja, maar wat is waarheid? Daar is duisende leuentjies, waarheidjies en halwe-waarheidjies op allerlei gebiede van die lewe. In die gesin, op skool, by ons werk, in die politiek, in alle vertakkings van die wetenskap.

Maar Jesus is nie één van die vele klein waarheidjies nie, maar die volkome Waarheid. Hy verlos ons van die waan, die illusies, die valse voorstellings wat ons van onsself, die wêreld, die verlede, die hede en die toekoms het, en bring ons in die regte verhouding tot God.

Jesus Christus onthul die volle waarheid omtrent God en alles wat bestaan. Ons kan met reg sê dat Hy ons waarlik vry maak. Hy stel alles in die lig van die Waarheid sodat ons eie beskamende posisie hierdeur blootgelê kan word. En dan kom ons tot die besef dat ons, as gevolg van ons sonde, in allerlei vorme van slawerny beland het. Verslaaf aan ons eie gewigtige “ek”, en wêreldse gelykvormigheid. Dit is eers wanneer ons ons eie sonde besef, dat ons bevryding uit die slawerny kan begin, net soos wat die regte diagnose deur ‘n dokter die begin is van genesing. Baie keer hoor ons iemand sê: “As die dokter maar geweet het wat die oorsaak was, kon hy iets daaraan gedoen het”.

Jesus weet wat die rede vir ons toestand is, en Hy doen iets daaraan. Hy is die groot Geneesheer. Maar dan moet jy na hierdie Goddelike Geneesheer luister en jou nie vir Hom vererg en wegloop nie, anders bly jy in die gevangenisskap van jou eie waan en dan is daar niks aan jou toestand te doen nie. Presies soos by die Fariseërs.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 80 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *