Psalm 39:8

Ons hoop is op God gebou

“En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U.” – Psalm 39:8 (53-vertaling).

‘n Mens gesels graag oor die ambisies wat jy in die lewe het. Jou ideale hou jy in die reël nooit vir jouself nie. Maar hoe is dit gesteld met ons persoonlike verhouding tot ons Verlosser? Oor hierdie verhouding sal menige gelowige hom maar aarselend uitlaat.

Daar is egter ‘n baie noue verband tussen ons omgang met die Here en ons strewe na die hoër dinge in die lewe. As ons verhouding met die Almagtige suiwer is, soos dié van ‘n kind teenoor ‘n ouer, dan gee dit ‘n positiewe rigting aan ons geestelike lewe. Ons hoop en verwagting as gelowiges sal daagliks uit ons omgang met ons Verlosser gevoed word sodat dit ook as getuienis vir ander kan dien.

Dit is vanuit so ‘n persoonlike verhouding met die Here dat Dawid sy hoogste ambisie uitspreek. Hy stel self die vraag wáár sy verwagtinge lê: “Wat verwag ek, o Here?” En in plaas van die vraag direk te beantwoord, bely die digter self dat die Here die Voorwerp van sy hoop is. Hy besef dat dit in sy diepste wese nie gaan om iets nie, maar om Iemand, en ook sy persoonlike verhouding tot Hom. Hy dring deur tot die Bron van alle heil, die Onverganklike, wat ver verhewe is bó die kosbaarste gawes wat Hy aan die mens skenk. Dawid weet dat as hy na die koninkryk van God en Sy geregtigheid soek, alle ander dinge vir hom bygevoeg sal word (Matteus 6 : 33). Met God as die Voorwerp van sy hoop, is elke behoefte reeds vervul.

Omdat Dawid se verhouding met die Here reg was, kon Hy na Hom opsien in sy nood. Dit geld ook vir ons. As ons nie ‘n verhouding met die Here het nie, dit wil sê as ons nie in gemeenskap met Hom leef nie, en net in tyd van nood heil van Hom verwag, dan is hierdie verwagting aanmatigend. Dit kan alleen regmatig en eerlik wees as ons persoonlike verhouding met ons Verlosser reg is.

Dit is kosbaar om te weet: Nie wat ek verwag is my grootste ambisie nie, maar van Wie ek dit verwag. “Net by God moet ek rus vind, want op Hom is my hoop gevestig” (Psalm 62:6; direkte-vertaling).

Gebed: Wil my deur U waarheid leer, lei my dwalende gedagtes; Want U is my heil, o Heer! U is ek altyd te wagte. Amen.

Uit: My Tye in U Hand – Ds H C de Wet (effens aangepas)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 80 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *