1 Timoteus 3:14-16

Jesus – die groot Waarheid

“Ek skryf hierdie dinge aan jou hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.” – 1 Timoteus 3:14-16.

By sy verhoor wat op die kruisdood uitgeloop het, het Jesus gesê: ““Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê.” Daarop het goewerneur Pontius Pilatus gereageer: “Wat is WAARHEID?” (Joh 18:37,38). Dit is ‘n vraag wat baie mense daagliks vra: Wat is waarheid? Wat is ware godsdiens? Wat is waar oor Jesus? Is daar ‘n waarheid wat oor eeue dieselfde bly, of pas dit aan by die gees van die tyd? Hierdie waarheidsvraag oor die man van Nasaret, wat Homself as Messias bekengemaak het, was van die vroegste tye af aktueel. Was Hy net ‘n Joodse rabbi (leraar)? Was Hy werklik Seun van God?

Wanneer die apostel Paulus as ou man aan die jong prediker en herder van die gemeente in Efese skryf, formuleer hy sy roeping soos volg:
“Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid (geheimenis) van ons godsdiens groot is:
As mens het Jesus in die wêreld gekom,
deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is,
aan die engele het Hy verskyn;
aan die heidennasies is Hy verkondig,
in die hele wêreld is Hy geglo,
en in heerlikheid is Hy opgeneem.” (1 Timoteus 3:15-16)

Dit is ‘n kort opsomming van die misterie (geheimenis) rondom die persoon Jesus. Die waarheid staan vas, die gemeente of kerk van Christus is die pilaar en fondament daarvan. Hy het mens geword, opgetree in hierdie wêreld, is daarna in heerlikheid opgeneem. Johannes skryf dat Hy die heerlikheid van God kom bekend maak het, vol van genade en waarheid. Van Homself sê Jesus: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” (Joh 14:6).

Kom ons wees ook vandag as kerk van Jesus Christus getuies van die waarheid:

=> Hy is as mens uit die maagd Maria gebore
=> Die Gees bevestig met sy opstanding uit die dood dat Hy God is (Rom 1:1-4)
=> As oorwinnaar is Hy in die hemel opgeneem
=> Teen alle vyandigheid en vervolging in is die evangelie uitgedra na die nasies en mense kom tot geloof in Hom
=> Swakke mense staan met krag op en oorwin saam met Jesus die mag wat sonde en die duiwel oor hulle gehad het

Die magte van die Bose dra die leuen uit, en dit sal nog intenser word in hierdie tyd. Voed jou met die waarheid van die Woord, dat Jesus waarlik Christus is, ons enigste Verlosser en Koning. Leef met Hom, laat jou lei deur sy Gees. In Hom is lewe en oorwinning.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 121 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *