Johannes 13:1

WARE LIEFDE.

Johannes 13:1 vertel ons: “Voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van die wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het Sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.” Lees asseblief Johannes 13:1-17 ter ondersteuning van die uitgewysde Skrifgedeelte.

Daar is al baie rolprente, televisiereekse, liedjies, boeke en gedigte geskryf oor ware liefde. Jesus Christus definieer ware liefde en is Hy die perfekte voorbeeld vir alle mense om na te volg. Op die Donderdagaand voor Sy vreeslike lyding en sterwe, het Hy geweet dat van die twaalf manne saam met Hom, daar tien gaan wees wat Hom verlaat, een gaan Hom verloën en een gaan Hom verraai. Nogtans doen Hy die ding wat van slawe verwag is. Hy was die voete van Sy twaalf dissipels. Hy het hulle tot die einde liefgehad. Hy toon aan hulle Sy ware liefde. Ware liefde word in Johannes 13:1-17 uitgebeeld.

Jesus gee opdrag in Johannes 13:15 dat Sy voorbeeld nagevolg moet word. ‘n Verdere opdrag van Jesus word gevind in Johannes 15:12 waar Hy sê: “Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.” Ons moet ook besef dat, indien ons ons medemens met die Woord van God en gebed bedien, ons dus ook daardie persoon in die geestesdimensie se voete was. Jesus is die ware liefde en Romeine 8:39 bevestig dit!

O Heilige God, ek erken en aanvaar dat liefde U natuur is en dat ons verhouding gebou is op die fondament van U liefde. Ek ervaar U ware liefde elke dag van my lewe. Here, ek leer nog hoe om lief te hê en vra U om my te help om soos Jesus lief te hê. Leer my om ander hoër te ag as myself en verwyder alle selfsug wat as blokkasie dien om ander soos Jesus lief te hê. Ek vra dit in Jesus se Naam en dank U daarvoor. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 125 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *