Filippense 4 :8

Die waarde van ons gedagtes

“Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” – Filippense 4 :8.

Die apostel Paulus wek die Christene van Filippi op om die gewoonte aan te kweek om reg te dink. Hulle moet hul gedagtes rig op die waarheid en op die edele en rein dinge van die lewe. Daar is ‘n gesegde: “Die mens is wat hy dink”. Dit waarmee sy gedagtes voortdurend besig is, bepaal in ‘n groot mate sy karakter.

Die mens het ‘n wonderlike talent, naamlik sy denkvermoë, van God ontvang. ‘n Mens moet egter oppas hoe jy daarmee omgaan. God ken ons geheime gedagtelewe. Maar verder: ons verborge gedagtes word omgeskep in dade, en dít kan vir ons geluk of ongeluk beteken. As ons ons gedagtes op al die slegte dinge van die lewe vestig, sal ons ellendig voel. As ons altyd net aan siektes dink en van siektes praat, sal ons waarskynlik self siek word. As ons net aan mislukking dink, sal ons sekerlik misluk. As ons behae vind in selfbejammering, sal baie mense van ons wegvlug en ons probeer vermy.

Marcus Aurelius, keiser van die Romeinse ryk, het dit destyds met agt woorde opgesom: “Ons lewe is wat ons gedagtes daarvan maak.” Dit is hierdie agt woorde wat jou lewe kan verander as jy daarop ag slaan. Daar is vandag so baie treurige dinge in die lewe waarmee jy jou gedagtes kan besig hou. Die koerant vertel ons elke môre genoeg daarvan. Maar ons moet daarvan wegkom en ‘n positiewe houding teenoor die moeilikhede en die wêreldgebeure aanneem (meer hieroor op ‘n volgende geleentheid). Verban alle negatiewe gedagtes van kritiek en liefdeloosheid teenoor jou medemens. Hou op om te veel te praat van wie nou weer kanker het en wie nou weer dood is.

Die Stoïsynse wysgeer, Epictetus, het 19 eeue gelede gewaarsku dat ons meer begaan moet wees oor die verwydering van verkeerde gedagtes uit ons verstand as oor die wegneem van gewasse en swere uit die liggaam. En die mediese wetenskap bevestig dit. Laat ons ons daarop toelê om skeppende gedagtes van gesondheid, vrede en geluk te hê.

Hoe kom ons daarby uit? Die apostel se kortweg: “bedink dit.” Hy gee meermale sulke kort opdragte, soos byvoorbeeld: “verbly julle.” En dan lyk dit of hy bedoel dat ons ons wil daartoe moet gebruik. Ons kan baie daartoe bydra om vasberade te wees en positiewe gedagtes te dink. Paulus maak die geheim aan ons bekend as hy sê: “Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.” (2 Kor 10:5). As Christus die ereplek op die troon van my lewe het, dan dra dit baie daartoe by om “alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees” te bedink.

Prof HDA du Toit: Na die eis van elke dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 118 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *