Hebreërs 4:16

KOM NA DIE GENADETROON.

Hebreërs 4:16 vertel ons: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.”

Jesus Christus is die Seun van God en die finale openbaring van die genade van God. God die Vader het Jesus as ewige Hoëpriester aangestel om deur Sy priesterdiens en offerbloed eens en vir altyd versoening te doen en so ‘n einde te maak aan die tempeldiens en diere-offers van die Joodse godsdiens. Hierdie verlossing deur Jesus bewerkstellig aan die kruis mag nie verontagsaam word nie.

In Hebreërs 4:16 kom die volgende belangrike aspekte na vore:
* Dit is ‘n baie spesiale uitnodiging na die genadetroon.
* Die feit dat ons tot God kan nader.
* God se barmhartigheid en genade wat vir ons beskikbaar is.
* God wat ons wil help om gered te word.
* Dat dit vir elke mens op aarde beskikbaar is.

Dawid sê in Psalm 18:3: “Die Here is my Rots, my Skuilplek en my Redder, my God, my Rots, by wie ek skuil, my Skild en sterk Verlosser, my veilige Vesting.”

Neem hierdie uitnodiging met vrymoedigheid aan en gaan na die genadetroon van God, sodat barmhartigheid en genade ontvang kan word deur die reddende en versoenende werk van Jesus Christus aan die kruis van Golgota. Dit is verniet en word nie verdien nie!

Here, ek plaas my lewe in U hande. U is my Redder, my Rots, my Skild, my sterk Verlosser en my veilige Vesting. Ek kom na U toe om te ontvang wat ek vandag in my lewe benodig. Dankie daarvoor, my Here in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 130 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *