Mattheus 28:18-20

GESAG.

Mattheus 28:18-20 leer ons soos volg: “Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Ons lees in 2 Samuel 11 van Dawid wat ‘n buite-egtelike verhouding gehad het en ook ‘n moordenaar geword het, wat daarop dui hoe hy sy gesag misbruik het. In Psalm 51:12 toon Dawid berou en vra God om sy gees te vernuwe. Die beloning wat Dawid vanaf God verkry, kan gesien word in Psalm 89:21-30. Omdat Dawid daarna aan God gehoorsaam was, lees ons in Handelinge 13:22 dat God sê: “Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na My hart gevind.”

God wil elkeen van Sy kinders gebruik om ‘n verskil in hierdie wêreld te maak. Indien jy as leser dink dat God jou nie kan gebruik nie, dink aan die volgende persone wat deur God gebruik is om ‘n verskil te maak. Slegs ‘n aantal sal gemeld word om my punt te staaf:

* Noag was ‘n wynsuiper en dronklap – Genesis 9:21;
* Abraham was baie oud – Genesis 17:1;
* Jakob was ‘n leuenaar – Genesis 27:19-20;
* Josef was ‘n dromer – Genesis 37:19;
* Moses het ‘n spraakgebrek gehad – Eksodus 4:10;
* Gideon was bang – Rigters 6:15;
* Simson was ‘n vrouejagter – Rigters 13 tot 16.
* Jeremia was baie jonk – Jeremia 1:6;
* Jona het van God weggevlug – Jona 1:3;
* Naomi was ‘n weduwee – Rut 1:5;
* Job was bankrot – Job 1;
* Johannes die doper het sprinkane geëet – Mattheus 3:4;
* Petrus het Jesus verloën – Mattheus 26:69-75.
* Die dissipels het aan die slaap geraak terwyl Jesus bid – Lukas 22:39-46;
* Die Samaritaanse vrou was verskeie kere geskei – Johannes 4:1-26;
* Saggeus was baie klein – Lukas 19:13; en
* Lasarus was dood – Johannes 11.

Daar is dus nie meer verskonings nie. God wil ons tot ons volle potensiaal gebruik. Ons is nie die boodskap nie, maar wel die boodskapper. Indien jy beskikbaar is, maak God jou bekwaam – 2 Timotheus 2:21.

Here, hier is ek, neem my en maak my soos U my wil hê en gebruik my om die wêreld van U versoeningswerk te vertel. Ek het U lief, Jesus.Mag julle ‘n geseende 2016 belewe en god se seen altyd met jou wees, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 122 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *