Psalm 23:3 (53-vertaling)

Die Here lei ons

“Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.” – Psalm 23:3 (53-vertaling).

Baie van ons kinders het sopas matriek geskryf en moet nou besin oor wat hulle volgende jaar gaan doen. Dit is belangrike keuses wat hulle nou moet maak. Daarom is dit ook nodig dat die leiding van die Here hierin gesoek word, want dit gaan vir die gelowige per slot van rekening om die wil van die Here te doen. En Hy luister as ons vra waarheen nou verder. Die goeie Herder lei Sy skape. Soos dit in die Ooste gebeur, gaan die herder voor en die skape volg hom. Daar is baie voetpaadjies wat gevolg kan word, maar sommige lei na die afgrond en ander lei na nêrens, daarom is ons afhanklik van Sy leiding en lei Hy ons ook.

Ons word gelei deur die Heilige Gees. Dit is Sy stem wat ons binne-in ons hoor: “Dit is die weg, wandel daarop!” (Jes 30:21). Jesus het gesê: “My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My” (Joh. 10 : 27).

Maar dit is belangrik dat ons Sy stem sal ken, want daar is baie ander stemme in hierdie wêreld. Die duiwel weet ook hoe om die stem van die goeie Herder na te boots, sodat ons uiters versigtig moet wees. Daarom is dit noodsaaklik dat ons daagliks in gemeenskap met Hom sal lewe, dat ons sy Woord sal lees en oordink en in gebed met Hom sal verkeer.

As ons Sy stem ken, en Hom volg is ons nie alleen verseker van die feit dat die Here ons lei nie, maar weet ons ook dat Hy ons lei in die spore van geregtigheid – die regte paaie.

Daar is ander paaie wat vir ons aantreklik kan lyk, maar wat ons op die einde nie ver gaan bring nie. Dit is die paaie van selfsug en eiebelang, wat nou pragtig lyk maar wat ons in die woestyn gaan laat beland. Die mens is alte veel geneig om sy eie voordeel en gerief te soek en dan die Here te vra om sy planne goed te keur en te seën.

Die spore van geregtigheid lei ons tot die ware bestemming van ons lewe. As ons God se leiding volg, doen ons die dinge wat Hy van ons verwag. Ons vul die plek in Sy plan vir ons en vir die wêreld. Daar is geen ander manier om hierdie lewe voluit te lewe nie.

Die rede waarom die Here ons lei, lê nie in onsself nie, maar in Sy Naam. “Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.” Hy is getrou aan Sy Naam van “Herder” en ook aan die verbond wat Hy met ons opgerig het.

As God ons sukses in die lewe gee, dan is dit nie omdat ons daarop geregtig is nie, want eintlik verdien ons niks, maar dit word aan ons gegee sodat ons Hom kan dien en ander kan help. Abraham is Kanaän binnegelei, nie omdat hy Ur wou verlaat nie, maar sodat hy vir al die nasies tot seën kon wees. Mag ons ook ondervind dat die Here ons elke dag in alles lei tot die eer van sy Naam en tot heil van ander!

Prof HDA du Toit: Na die eis van elke dag (aangepas).

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 83 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *