1 Petrus 3:

KRITIEK KAN HUWELIKE VERWOES.

1 Petrus 3:7 leer ons: “Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder”. Lees asseblief 1 Petrus 3:7-12 ter ondersteuning van die uitgewysde Skrifgedeelte.

‘n Negatiewe ding wat kan maak dat huwelike nie hou nie, is dat een huweliksmaat kritiek uitspreek teenoor en van die ander huweliksmaat. Die dinge wat ons sê van en teenoor die ander huweliksmaat kan lei tot stigting en opbou of dit kan seermaak en die eendrag breek. Kritiese woorde kan lei tot ontevredenheid met die huweliksmaat en dra by tot egskeidings. Geen persoon kan met egskeiding gedreig word net om hulle eie selfsugtige redes te bevredig nie. Geen persoon in die huwelik moet die ander persoon manipuleer om iets te doen wat hulle nie regtig wil doen nie. Sodra een van die huweliksmaats dreig met egskeiding, is dit so goed soos moord.

Die volgende belangrike aspekte wat God se Woord ons leer in 1 Petrus 3:7-12 is:
* Om verstandig met jou huweliksmaat saam te leef.
* Bewys eer aan mekaar en bly nederig.
* Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig – Efesiërs 5:21.
* Om saam te bid oor sake.
* Om eensgesind saam te leef.
* Om liefdevol en medelydend teenoor mekaar te wees.
* Om nie kwaad met kwaad te vergeld nie.
* Om slegs goeie woorde te spreek sodat die seën van God verkry kan word – Spreuke 15:1.

As Christene en God se kinders behoort ons ons toorn en gramskap teenoor ons huweliksmaats aan Jesus op te dra en Hom te vra om dit te verwyder en vervang met Sy liefde, geduld en vergifnis. Ons moenie ons kwaad op iemand anders uithaal, en verseker nie op ons huweliksmaats nie.

Baie mans kritiseer hulle vrouens se voorkoms. Indien die vrou oorgewig of aan die dun kant is, moet die man daaroor bid en haar help met die nodige veranderinge om meer gesond te leef. Kritiek op die vrou se voorkoms kan die verhouding laat skade ly en die vrou kan dit moeilik vind om in liefde uit te reik na haar man en ook om sy liefde te ontvang. Hierdie aspek het ook betrekking op vrouens wat hulle mans kritiseer.

Ons Here het ons geroep om ons huweliksmaats lief te hê, soos ons ook ons broers en susters in Jesus liefhet. Daarmee saam gaan ook hoflikheid en om beleefd teenoor mekaar op te tree. Baie kere gebeur dit nadat mense getrou het, dat die huweliksmaats ophou om hoflik teenoor mekaar op te tree en behandel hulle mekaar onbeskof en ongemanierd. Dit gebeur dat die klein dingetjies wat huweliksmaats vir mekaar doen nie meer gedoen word nie en dit lei later tot algehele verwaarlosing. Ons moet vriendelik teenoor mekaar optree en dink aan mooi dinge wat ons kan sê om ons huweliksmaats te bou en te stig, instede van die negatiewe woorde en kritiek wat hulle afbreek. Kritiek in die klein dingetjies kan later die oorsaak word wat huwelike verwoes. Laat ons ‘n wag voor ons monde sit. Spreuke 18:21-22 sê vir ons: “Die tong het mag oor dood en lewe; die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Wie ‘n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here.” Lees ook Jakobus 3:1-12 rakende die beheersing van die tong.

My hemelse Vader, dankie vir U Heilige Gees wat my daagliks lei om in liefde met my huweliksmaat saam te leef en om U seën te ervaar, in Jesus Naam. Amen.

(Betty Miller se artikel “Critical words destroy marriages” is vir die doel van hierdie skrywe aangepas).

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 73 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *