Johannes 8:32-36

“En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak ….. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.” – Johannes 8:32-36 (53-vertaling).

In Johannes 8 praat Jesus met die Fariseërs en die Jode. Ons vind hier ‘n aaneenskakeling van “Ek-uitsprake” uit die mond van Christus. “Ek is die lig van die wêreld” (v 12). “Ek getuig van Myself” (v 18). “Ek is van bo” (v 23). “Ek het die Vader gesien” (v 38). “Ek het uit God uitgegaan en gekom” (v 42). “Ek ken Hom en bewaar sy woord”. En dan die belangrikste: “Voordat Abraham was, is Ek”.

Vir die Fariseërs lyk dit asof Jesus besig is om Homself te verheerlik. Luister dan as Hy sê: “As Ek Myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat My verheerlik, van wie julle sê dat Hy julle God is.” (v 54). Want Hy en die Vader is immers één. Dan nét voor sy kruisiging, hierdie uitspraak: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig.” (Joh 18:37). En Christus is self die Waarheid. Dan lees ons Johannes 8 verse 32 en 36 saam: “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak ….. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.”

En in hierdie waarheid lê ook dié woorde vasgevang: “Voordat Abraham was, is Ek”. Hierdie uitspraak van Jesus is reeds in ‘n vorige boodskap bespreek, waar dit handel oor die ewigheid van Christus. Dit is in dié Lig van die ewigheid waarin ons lewe en waarvolgens ons ons gedagtes moet rig. Die Jode het geen begrip gehad wat Jesus vir hulle gesê het nie. Hulle het net die aardse geskiedkundige lyn verstaan waardeur hulle Abraham hulle voorvader kon noem (v 39). En as Jesus sê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie” (v 51), is dit vir hulle net té veel. Hulle kon nie begryp dat wie in Christus glo, die dood nie meer vóór hulle gehad het nie, maar dit agter hulle gelaat het, omdat hulle ewig in Christus sou leef. Die wêreld van die Jode was beslis nie die wêreld waarvan Jesus gepraat het nie, daarom het hulle Hom besete genoem (v 52).

Dié wat in die lig en die waarheid van Christus leef, ontdek ‘n nuwe glans in die lewe. Die ewigheid van Christus, en die grootsheid van sy genade wat vir hulle beskore is.

In Christus het ons deel aan die wêreld van God, ‘n wêreld wat nooit sal vergaan nie, ‘n wêreld verlig deur die Lam wat ons sonde op Hom geneem en deur wie se bloed ons geheilig is (Open 21:23). Daarom moet ons elke dag leef in die lig en die waarheid van Hom wat vir ons ná die aardse lyde en dood ‘n nuwe lewe gee.

Sal ons dan nie Hom aanbid en sy Naam verheerlik nie? Ons wat waarlik vrygemaak is deur Jesus Christus en daarom deel het aan die nuwe wêreld, die wêreld van God en Jesus Christus.

Laat ons omgang met God se Woord ons lus en ons lewe wees. Laat ons daarteen waak om aan hierdie wêreld gelykvormigheid te wil word. Ons moet luister as Christus sê: “salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar” (Luk 11:28).

– dw –
(Met erkenning aan wyle dr WG de Vries, Zwolle, Nederland)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 110 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *