MARTIN EN MARTIN.

MARTIN EN MARTIN.

Baie jare gelede was daar ‘n ou met die naam van Martin van Basel. Hy het in ‘n Moslemland gewoon. Martin was ‘n baie diep gelowige. Op ‘n stadium het hy ‘n vel papier geneem en met groot sorg sy belydenis op skrif gestel. In die skrywe het hy vertel hoe hy tot bekering gekom het, hoe sy lewe verander het en hoe hy ander mense aanmoedig om ook vir Jesus as hulle Verlosser aan te neem.

Na hy die dokument opgestel het en seker gemaak het dat alle feite korrek was, het hy ‘n snaakse ding gedoen. Hy het naamlik na sy slaapkamer geloop met ‘n hamer en beitel en baie sorgvuldig een van die stene uit die muur gekap. Na die steen uitgehaal is, het hy die dokument baie versigtig en netjies opgevou in die gat geplaas en die steen weer baie sorgvuldig in die gat teruggemessel. Ek raai dat, terwyl hy die gat toegemessel het, die volgende gedagte moontlik deur sy brein geflits het: “Hier staan ek; ek kan nie anders nie. God help my.” Hy het dit alles met ‘n doel gedoen. Hy wou sy belydenis op skrif stel, maar hy was baie bang vir die Moslems en het geweet dat, indien hulle die dokument in die hande sou kry, dit sy dood sou beteken. Hy wou van Jesus en Jesus se verlossingwerk vertel, maar dit moes ‘n geheim bly.

Ongeveer dieselfde tyd het daar ook ‘n ander Martin geleef. Hy was ook ‘n oortuigde Chisten. Hy het ook ‘n dokument met groot sorg opgestel en seker gemaak dat al die feite korrek was en dat alles netjies uiteen gesit is. Hy het die dokument ook geneem en het ook ‘n hamer saamgeneem, maar nie ‘n beitel nie, maar wel ‘n paar spykers. Sy naam was Martin Luther. Hy het die dokument teen die kerkdeur gaan vasspyker en terwyl hy dit gedoen het, die volgende woorde geuiter: “Hier staan ek; ek kan nie anders nie. God help my.”

Is jy ‘n Martin van Basel of ‘n Martin Luther? Vertel jy vir niemand van Jesus nie of kan jy nie stilbly oor Jesus nie?

Liewe Here, help my om nie stil te bly oor Jesus nie. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 81 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *