2 Timoteus 1:8

e Here skep geleenthede uit ons verleenthede

“Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie; en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil ‘n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee” – 2 Timoteus 1:8.

Paulus was as ‘n gevangene in Rome ingeperk toe hy sy briewe geskryf het. En dit is juis as gevolg van sy gevangenisskap dat die rykdom van die evangelie deur die geskrewe woord verder versprei kon word. Oneindig verder as die gemeentes en persone vir wie dit oorspronklik bestem was, ja, selfs na jou en my, sodat ons dit vandag nog kan lees.

Die meeste van ons het al verskillende vorms van beperkings in ons lewens ondervind. Miskien is dit swak gesondheid wat jou maande, of selfs jare, aan ‘n bed gekluister het. Miskien is dit blindheid wat jou afhanklik van ander mense maak. Of dit kan wees dat jy deur die teleurstellings in die lewe gebring is tot by ‘n plek waar jy nie wil wees nie, waar jou talente en bekwaamhede na jou eie mening nie tot hul reg kan kom nie. Dalk word jy verplig om ‘n werk te aanvaar waarvoor jy nie regtig lus is nie. Baie van ons is bewus van eienskappe in ons wat nog nooit kans gekry het om te ontwikkel nie. Soms bied die lewe vir ons baie min geleentheid om ons innerlike krag tot uiting te bring. Ons voel ingeperk deur die wêreld om ons.

Meer as een persoon het dit al reggekry om nieteenstaande teenslae, tog bo sy omstandighede uit te styg om groot dade te verrig. Deur beperkings op die lewenspad word ‘n mens soms gedwing om jou aandag op iets te vestig wat nie noodwendig deel van jou eie planne was nie. Die apostel Paulus het sy briewe in die gevangenis geskrywe waar hy tyd gehad het om oor baie dinge na te dink. Toe Martin Luther in die Wartburgkasteel geskuil het, het hy die Nuwe Testament uit Grieks vertaal en het die evangelie vir die gewone man in die straat toeganklik geword. Dit is ook in hierdie tyd dat Luther sy belangrikste geskrifte die lig laat sien het. Paulus, Luther en baie ander se beperkings het die Here se geleenthede geword, alles volgens die Goddelike doel.

Ons is nie almal ‘n Paulus of Martin Luther nie, maar dit is juis wanneer ons vryheid van beweging ingeperk word dat ons nader aan God kom en Hom leer ken. Meer as een persoon het sy Here in die siekekamer gevind. Dit is wanneer jy afgesny is van die wêreldse dinge dat jou verhouding met God inniger word, en dit maak weer vir jou ‘n deur oop na ‘n ander wêreld. En hierdie geopende deur maak dit vir jou weer moontlik om die troosvolle woorde van Christus aan ander te bring: “Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die Seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel” (Luk 6:20-23 NAV). Die deur wat jou in beperkte ruimtes insluit, kan Hom nie uitsluit nie!

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 80 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *