Efesiërs 5:20

DANKBAARHEID

Efesiërs 5:20: “Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.”

Ons kyk na die ‘wie, wanneer, waarvoor en hoe’ van dankbaarheid in Efesiërs 5:20, en na die dankbaarheid teenoor God vir die verlede, die hede en die toekoms.

1. Dank God vir wat Hy in die VERLEDE gedoen het.
* Sy voorsiening van verlossing. Dank God dat daar ‘n manier is waarop ons gered kan word. Dank God vir die bloed van Jesus. Dank God vir die Evangelie.
* Sy beskerming. Dankbaarheid omdat God my so genadig was dat ek lank genoeg geleef het om Jesus te kon vertrou vir my verlossing. Hebreërs 1:14 sê van die engele: “Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat Hy uitstuur om dié te doen wat die saligheid gaan beërf nie?” Selfs voor ek gered is, het God se engele oor my wag gehou!
* Sy vergifnis. Ek is vergewe! My sondige verlede is onder die bloed van Jesus. Dit is in die dieptes van die see gewerp. My sonde is so ver van my verwyder soos die ooste van die weste en daar sal nooit weer aan gedink word nie!
Dank die Here dat my VERLEDE my VERLEDE is! Hoewel ek dankbaar is vir wat God in die verlede vir my gedoen het, hoef ek nie in die verlede te leef nie. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is.

2. Dank God vir wat Hy in die HEDE doen.
Elke nuwe dag behoort ons aan te spoor om dankbaar te wees. Die profeet Jeremia skryf: “…deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Wat kla ‘n mens oor sy lewe?” (Klaagliedere 3:22-23, 39).

Charles Spurgeon het gesê, “Praise is the rent which God requires for the use of His mercies.”
* Hy het ons lief met ‘n onvoorwaardelike liefde.
* Hy luister na en antwoord ons gebede.
* Hy dra ons laste.
* Hy gee vir ons goeie vriende.
* Hy oorlaai ons daagliks met goeie gawes.

Ons het die Bybel om ons te voed (Mattheus 4:4); die Heilige Gees woon in ons en tree vir ons in (Romeine 8:27); ons het ‘n Hoëpriester wat vir ons by God intree (Hebreërs 7:25); die Bloed van Christus reinig ons van elke sonde (1 Johannes 1:7); die Kerk dra en beskerm ons (1 Timotheus 3:15); getroue vriende bid vir ons; die wapenrusting van God beskerm ons (Efesiërs 6:11-18) en die genade van God dra ons (2 Korinthiërs 12:9).

Psalm 116:12: “Hoe sal ek die Here vergoed vir al Sy weldade aan my?” Antwoord: vs. 17: “Ek wil U loof met ‘n dankoffer…”

3. Dank God vir wat Hy in die TOEKOMS gaan doen.
Sommige sê dat die toekoms donker is. Dit hang af vanuit watter oogpunt jy daarna kyk. Vir die ongeredde is die tye gevaarlik en word dit net al hoe gevaarliker. Wat in die wêreld gaan gebeur word in Mattheus 24 beskryf – die groot verdrukking. Vir die Christen is die toekoms egter helder. Die Christen het ‘n wonderlike hoop – Christus gaan terugkom vir ons! Ons weet miskien nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar ons weet wel Wie hou die toekoms!

* Dank God vir die belofte dat Jesus gaan terugkom (1 Thessalonisense 4:16-18).
* Dank God vir die belofte van ‘n nuwe liggaam (Filippense 3:20-21).
* Dank God vir die belofte van ‘n hemelse tuiste (Johannes 14:1-3).

Opsomming: Openbaring 7 praat van die inwoners van die hemel wat God aanbid: “Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die DANK en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God TOT IN ALLE EWIGHEID. Amen!” As ons in die hemel vir ewig dank aan God gaan bring, dan beter ons leer om hier op aarde ook altyd DANK te bring!

Dankie, Here, vir alles wat U in die verlede vir my gedoen het. Dankie vir alles wat U nou vir my doen en dankie dat ek kan weet dat U nog soveel dinge in die toekoms vir my gaan doen. Leer my om hier op aarde al in alles dankbaar te wees en dank teenoor U te betuig. In Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 195 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *