Numeri 18:1-7

LEVIETE.

Leviete is die afstammelinge van die stam Levi en hulle sluit ook in die lede van die tempelpersoneel. Die stam Levi is afgesonder vir tempeldiens, soos gesien kan word in Eksodus 32:29. Mettertyd het die benaming “priesters en Leviete” gebruiklik geword, soos gesien kan word in Joshua 3:3, waar die Leviete dan die tempelpersoneel aangedui het wat van laer rang as die priesters was en hulpdienste verrig het, soos Numeri 3:5-9 aandui. Die werk om die ander 11 stamme van Israel te bedien, was opgedra aan die Leviete. Daar was onderskeiding tussen Leviete en die priesters, soos verwys in 1 Konings 8:4, Esra 2:70 en Johannes 1:19, alhoewel alle Leviete priesters was, soos verwys na in Deuteronomium 18:1 en Joshua 3:3.

Die werk van die Leviete was:
* om die priesters te help – Numeri 3:5-10 en Numeri 18:1-7.
* Leviete het opgetree as musikante – 1 Kronieke 6:16 en 31, 1 Kronieke 15:16 en Nehemia 11:17 en 22.
* Leviete het die lewende offergawes geslag – 2 Kronieke 29:34, 2 Kronieke 35:11 en Esra 6:20.
* Leviete het ook algemene werk verrig in die tempel – Nehemia 11:16 en 19.
* Die Leviete is as ‘n beweegoffer namens Israel gewy aan God – Numeri 8:11-15.
* God het die Leviete as Sy besondere eiendom opgeëis – Numeri 8:16.
* Die Leviete ontvang van wat die Here Self toekom – Joshua 13:33.
* Die Leviete woon verspreid tussen die stamme van Israel – Genesis 49:5-7 en Rigters 17:7.
* Die Leviete lewer diens aan ander in die Naam van die Here – Deuteronomium 18:6-8.
* Leviete is gereining vir God se werk soos Numeri 8:7-16 beskryf.

Die Leviete het nie ‘n deel van die land Kanaan gekry nie – Numeri 18:23-24.

Die Leviete het egter die volgende gekry:
* die tiendes van alle offergawes – Numeri 18:21;
* 48 stede – Numeri 35:6; en
* Geregtig op aalmoese tydens feeste – Deuteronomium 12:18-19 en Deuteronomium 14:27 en 29.

Daar word slegs drie verwysings na Leviete in die Nuwe Testament aangetref in Lukas 10:32, Johannes 1:19 en Handelinge 4:36 en dit werp nie ‘n lig op hulle status in Jesus se tyd nie. In Hebreërs 7:11-28 lees ons van Christus en die Levitiese priesterskap. In 2 Konings 25 en 2 Kronieke 36 sien ons dat die mense deur koning Nebukadnesar na Babel weggevoer word, waar hulle 70 jaar deurgebring het. In Nehemia 7 sien ons dat slegs 42 360 mense terugkeer na Jerusalem. In Nehemia 11 sien ons dat hierdie mense verdeel is om oral in die stede van Juda te woon, waaronder die priesters en Leviete tel.

Dit is dan baie moontlik dat die Leviete van daardie tyd afstammelinge het wat vandag verspreid oor die wêreld woon. In Judaïsme word Leviete tot vandag toe opgelei vir al die verskillende werke in die tempel. Vandag is daar nog steeds Leviete wat tussen ons woon en hulle sluit in: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars – Efesiërs 4:11.

Die Heilige Gees se inspraak in mense se lewens is bewys van die vyfvoudige bediening (Efesiërs 4:11-13) en ek kan God net prys, eer en loof vir Sy liefde en genade vir my. Die vyfvoudige bediening is deel van die genadegawes wat Jesus vir ons nagelaat het.

Dankie, Here, dat ek deel kan wees van U Levitiese familie op aarde, om die evangelie van Jesus Christus aan alle nasies te verkondig. Dankie dat U my eerste liefgehad het, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 68 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *