1 Korintiërs 15:57 .

Met Christus het ons die dood oorwin

“Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus”. – 1 Korintiërs 15:57 .

Die dood, en daarmee saam die beëindiging van alle menslike aktiwiteite, is vir elkeen van ons bestem, klein of groot, ryk of arm, jonk of oud. Wat soek ‘n woord soos “oorwinning” dan in dieselfde sin as die woord “dood”?

Toe Christus uit die dood opgestaan het, het Hy die onsterflikheid van die siel gedemonstreer. Hy het die dood deur die opstanding vernietig en die poorte van die hel oopgebreek. So was dit al deur Hosea geprofeteer: “Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf?” (Hos. 13:14 OAV).

Hierdie waarheid, tesame met ons geloof en die troos van die Heilige Gees, help ons om ons pyn te verlig wanneer iemand ná aan ons te sterwe kom. Clark Pinnock het gesê: “God is nie net God vir die lekker tye nie, maar ook vir die bitter en die swaar tye”. Wanneer ons sy belofte van oorwinning oor die dood glo, sal God die “swaar tyd” in ‘n “geseënde tyd” verander.

As die dood die laaste vyand is, en ja, Christus hét hom oorwin, kan ons weet dat die dood oor ‘n klein rukkie nie meer daar sal wees nie, en jubel daaroor. Wanneer ons magteloos moet toekyk hoe die dood ons kosbare skatte van ons af weg steel, moet ons onthou dat die dood ons geliefdes eintlik net weer in God se liefdevolle arms moet loslaat.

En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word· “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal” (1 Kor 15:54).

Verwerk uit:”Eenjaar oordenkings vir vroue” deur Jill Briscoe.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 86 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *