Elkeen het ‘n spesiale geskenk.

Elkeen het ‘n spesiale geskenk.

Mense het al dikwels na my toe gekom en gesê dat hulle nie iets kan doen nie, want hulle het agter in die ry gestaan toe gawes en talente uitgedeel is. Paulus stem egter nie saam met die mense nie: 6… Christus het vir elkeen van ons iets besonders gegee om in die gemeente te doen. Hierdie spesiale geskenke het Hy vir ons gegee sonder dat een van ons dit verdien het.

Daar het jy dit nou. Elke mens het ‘n gawe van God ontvang. Jy het ook ‘n gawe van God ontvang. Jy het ‘n spesiale geskenk wat jy kan inspan om ‘n verskil te maak daar waar jy werk en speel.
Die uitdaging is om dit te ontdek en die eerste vraag wat jy moet vra is wat is vir jou lekker. Wat kom vanself? Waar spandeer jy jou energie, maar jy raak nooit moeg daarvan nie? Inteendeel! Dit gee jou energie. Die kans dat die antwoorde op die vrae jou gaan lei na jou gawe is baie goed.
Op Moreleta se webtuiste kry ek hierdie moderne lys oor gawes. Gaan hierdeur en kyk watter van die gawes kom gemaklik by jou:

Apostelskap (nuwe bedieninge, visionering)
Administrasie (organisasie, effektiwiteit, orde, struktuur)
Onderskeiding (suiwerheid, duidelikheid, insig)
Handvaardigheid (hulpmiddels, kommunikasie)
Bemoediging (aansporing, geloofsversterking, ywer)
Kreatiewe kommunikasie (kreatiewe uitdrukking van die evangelie)
Hulpvaardigheid (ondersteuning, onderbou, bemagtiging)
Gasvryheid (vertroue, sigbare liefde)
Geloof (koers, God se beloftes en versorging)
Vrygewigheid (hulpbronne, versorging, aansporing)
Evangelisasie (nuwe gelowiges, oorsteek van grense met die evangelie)
Genesing (heelheid, God se krag, herstel van gebrokenheid)
Wonderwerke (God se krag en almag)
Voorbidding (voorsiening, beskerming, insig)
Leierskap (rigting, visie, verhoudingsbou, motivering)
Kennis (leersuiwerheid, openbaring, praktiese lering)
Barmhartigheid (verligting van nood, “Jesus se hande”)
Interpretasie (‘n Boodskap van opbou)
Onderrig / Lering (geloofstoepassing in die praktyk)
Herderskap (sorg, begeleiding, gemeenskap)
Vreemde tale (boodskap, verdieping, wysheid)
Wysheid (duidelikheid, beplanning, insig)
Profesie (korreksie, belydenis, waarskuwing)

Indien jy nog steeds sukkel om agter te kom wat jou gawe is, vra die mense rondom jou wat jou goed ken. Wys vir hulle die lys en sê hulle moet kyk watter gawe die beste by jou pas.
Dit is so belangrik om jou gawe te ontdek, want as jy weet watter gawe God jou gegee het, kan jy dit inoefen en opskerp. Dan kan jy dit tot eer van God gebruik en jy kan ‘n verskil maak orals waar jy gaan. As al die kinders van God net hulle gawes in werking stel, sal die wêreld daar buite vir seker anders lyk.

Om oor na te dink:
Glo jy dat God vir elke mens ‘n gawe gee?
Wat is jou spesiale geskenk?
Waar kan jy dit gebruik?
Vader, dankie dat U aan elke mens ‘n spesiale geskenk gegee het. Dankie dat U ons toerus om waar ons gaan ‘n verskil te maak en juis daardeur gevul te word. Help ons, Here, om nie ons gawes onder die emmer weg te steek nie, maar orals plekkies te soek waar ons dit in werking kan stel. Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 140 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *