Johannes 14:15-31

Die Gees In Jou – Johannes 14:15-31

Jesus het Sy dissipels deeglik voorberei vir die feit dat Hy weggaan, en die depressie het bitter swaar op hulle harte gedruk. Maar dan kom die goeie nuus: Hy gaan die Vader vra om vir hulle ‘n Voorspraak (Parakletos) te stuur. Wat presies bedoel Hy hiermee? Hierdie woord, Parakletos, is eintlik ‘n baie moeilike woord om te vertaal, want ons het nie werklik ‘n soortgelyke woord in Afrikaans nie. Maar kom ek probeer verduidelik: Daardie jare was dit maar enkele ryk mense wat ‘n geleerdheid kon bekostig. Die gevolg was dat die oorgrote meerderheid van die samelewing absoluut niks geweet het van die wette en reg nie. So is daar dan ‘n weldoener aangewys uit die ryk geledere wat die arm mense van hierdie dinge kon leer wat van hulle verwag word, hulle te ondersteun en om hulle by te staan in byvoorbeeld hofsake. Hierdie weldoener is die “Parakletos” genoem. Wanneer Jesus dus die Heilige Gees aan die dissipels kom voorstel, noem Hy Hom ‘n “Parakletos”.

Daar is ‘n paar baie belangrike dinge wat ons moet weet oor die Heilige Gees, dinge wat Jesus hier vir Sy dissipels oor Hom kom sê, en dinge wat ons ook uit die Ou Testament oor Hom lees.

In die eerste plek is die Heilige Gees nie maar net ‘n krag van God nie, maar is Hy ‘n Persoon. As ons vers 17 lees, dan sien ons dat Jesus sê: “Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom omdat Hy by julle en in julle sal wees.” Hier word baie duidelik verwys na die Heilige Gees as ‘n Persoon.

In die tweede plek moet ons weet dat die Heilige Gees saam met die Vader en die Seun God-Drie-Enig is. Uit hierdie gedeelte sien ons dat Hy van die Vader kom. in Genesis 1:2 word na Hom verwys as die Gees van God. In Joh 14:23 sê Jesus: “Ons sal na hom toe kom….”, die “Ons” verwysende na Jesus en die Heilige Gees.

Derdens sien ons dat die Heilige Gees nie vir elkeen beskore is nie. As ons deur die Ou Testament gaan blaai, sien ons dat dit net baie spesiale mense was wat die voorreg gehad het om die Heilige Gees in hulle lewens te hê. Ons lees telkens van ‘n groot figuur: “Die Gees van God het oor hom vaardig geword”. Alles sou baie drasties verander met Pinksterdag, wanneer Jesus die Gees “uitstort” oor gelowiges. Nou is dit nie meer spesiale enkelinge nie, maar alle gelowiges. Maar steeds is daar ‘n beperking: SLEGS gelowiges sal die Gees ontvang! Hy is nie bedoel vir die ongelowige wêreld nie. As ‘n ongelowige dus vir jou sê dat hy die Heilige Gees in hom het, is dit ‘n leuen! “Die wêreld kan Hom nie ontvang nie”, verklaar Jesus onomwonde in Joh 14:17.

Vierdens leer Jesus ons dat die Heilige Gees die “Parakletos” is wat met ons praat, ons leer en aan Jesus herinner (Joh 14:25). Hoe doen Hy dit? Nee, Hy praat nie ‘n hoorbare taal nie, maar Hy praat met ons hart. ‘n Voorbeeld hiervan is deur die Bybel. Vir die ongelowige is die Bybel slegs ‘n geskiedenisboek. Vir die gelowige is dit egter die Woord van God, want wanneer jy dit lees met ‘n biddende hart en ‘n oop gemoed, dan praat die Heilige Gees met jou deur dit wat jy lees. Jy sien skielik net iets in ‘n totaal ander lig as wat jy dit voorheen gesien het, en dan wéét jy dat die Gees nou direk met jou gepraat het. Hoe weet ek? Dit is dikwels net ‘n onbeskryflike “gevoel” van vrede of saligheid wat oor my gemoed kom. Wanneer ek die dagstukkies skryf, is dit net daardie vredevolle wete wat oor my hart kom, wat vir my sê dat ek nou skryf wat die Heilige Gees wil hê dat ek moet skryf. Dit gebeur soms dat ek iets skryf wat in my hart ‘n vraagteken, ‘n onsekerheid los. Dan gaan ek terug na daardie gedeelte en verander dit, want dan weet ek dat dit nie is wat die Gees wou hê ek moes skryf nie.

In die vyfde plek sien ons dat die Heilige Gees nie maar net tydelik in ons woon vir ‘n kort rukkie, en dan weer vertrek nie. Nee, Hy is vir ewig in ons (Joh 14:16). Hy kom woon in ons die dag wanneer ons ‘n keuse maak vir Jesus. Daardie dag kom vul Hy jou lewe. Die vraag wat ek al dikwels gehoor het, is waarom die stem van die Gees stil kan raak in my lewe? Dalk moet ek dit verduidelik met ‘n beeld: My lewe is soos ‘n emmer vol klippe, waar die klippe sonde uitbeeld. Wanneer Jesus in my lewe kom, word my emmer vol gemaak met die Heilige Gees. Dit is soos ‘n ewigdurende stroom wat invloei. Die sondeklippe veroorsaak egter dat daar nie baie plek in my lewe is vir Hom nie. Hoe meer van hierdie klippe ek egter uitgooi, hoe meer plek is daar vir Hom, en hoe duideliker kan ek Sy stem hoor. Wat is hierdie sondeklippe? Sonde is om NIE die wil van God te doen nie. Dit is dus nie net fisiese sondes nie, maar ook byvoorbeeld om nie genoeg met Hom te praat of om van Hom te leer nie.
In kort kan ons sê, dat hoe nader ons aan God leef, hoe meer gaan ons die Heilige Gees in ons lewe ondervind, en hoe meer gaan ons God se volkome vrede en blydskap in ons lewe beleef.

Here, dankie dat U Heilige Gees ook deel van my lewe is.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 156 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *