Psalm 18:17

DIE HERE LIG MY UIT GROOT (GEWELDIGE) WATERS.

Psalm 18:17 vertel vir ons: “Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.”

Dawid skryf hierdie lied wat gerig word tot die Here, wat as Psalm 18 in die Ou Testament opgeneem is, na aanleiding van die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Die verhaal kan gelees word in 2 Samuel 22:1-51.

Soos wat ons nou die jaar 2016 ingaan, doen ek ‘n beroep op die leser dat indien die lewe druk, sit jou hand vandag in God se hand. Hy is besig om na jou uit te reik. Gryp Sy hand vas. Hy sal jou uit jou situasie uitlig en bevry. Laat God jou lewe oorneem en uit geweldige waters uitlig.

Psalm 18 leer ons kortliks die volgende:
* Lewe volgens Sy bepalings en voorskrifte en Hy sal aan jou reg laat geskied.
* Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy.
* Hy betoon Sy trou aan die opregtes.
* Hy red die verdruktes.
* Hy omgord met krag.
* Hy maak die pad voorspoedig.

Here, my God, ek staan hier aan die begin van ‘n nuwe dag. Ek bely dat ek U op alle terreine van my lewe nodig het. Hier is my hand Here, gryp dit en lig my uit geweldige waters. Hou my vas en beskerm my. Dankie Here, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 86 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *