1 Petrus 1:22-25:

ONVERVANGBARE LEESSTOF.

1 Petrus 1:22-25: “…die lewende en ewige woord van God…” (vs. 23).

‘n Uitgesproke godloënaar stuur vir ‘n jongman ‘n pak ateïstiese leesstof en raai hom aan om liewer dít, as die Bybel te lees. Power vertel die jongman se antwoord aan die man was: “As u iets beter het as die Bergpredikasie, die Gelykenis van die Barmhartige Samaritaan en die Verlore Seun; ‘n beter gedragskode het as die Tien Gebooie, of iets meer vertroostend as Psalm 23, of in die geheel iets het, wat meer lig werp op die toekoms, aan my ‘n genadiger God en versorgender Vader kan bekendstel, as die Bybel, of ‘n Verlosser aanbeveel, met ‘n beter oplossing vir my verlede en ‘n hoopvoller uitsig op my toekoms, as die Nuwe Testament, stuur dit dan asseblief vir my.”

Vir Dawid, met sy groot liefde vir God, was die Skrif baie kosbaar: “Die woord van die Here is volmaak; dit gee lewe…die bepalings van die Here is reg…hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit ‘n heuningkoek…” (Psalm 19:8-11). Vir almal, wat deur die Here se Woord deel gekry het aan die ewige lewe en in ‘n persoonlike verhouding met die Here staan, is die Bybel onvervangbaar en onmisbaar. Die mate waarin die Bybel vir ons onontbeerlik raak, toon in watter mate God se koninkryk ons hart in besit geneem het. Deur die lees van die Bybel vind óns hart God se hart, leer ons ons Here en Vriend, die Here Jesus, beter ken. Ek probeer self elke dag, saam met die ander Bybelgedeeltes waarmee ek besig is, een evangeliehoofstuk lees. Ek wil Jesus elke dag in my gees sien wandel, handel en praat. Lees en lees die Bybel! Psalm 1 (1933-vertaling) se uitspraak: “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie – wat is die geheim van sy verstandige lewensgedrag? – maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag.”

Here, vandag is U Woord vir my onvervangbaar.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 106 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *