Eksodus 33:13

GOD IS BARMHARTIG EN GENADIG.

Eksodus 33:13 vertel ons: “As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog hierdie nasie is U volk.”

Moses het uitgevind en ondervind dat God genadigheid betoon. In Eksodus 34:6,7 lees ons: “Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: ‘Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon My liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sonde van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag.'”

‘n Barmhartige mens voel jammer vir ander mense wat ly en probeer om vir hulle verligting te bring. In Openbaring 21:3-5 leer ons dat God medelye met die mensdom getoon het deur voorsiening te maak vir blywende verligting van lyding, siekte en dood.

God se kinders ondervind moontlik teenspoed omdat ons in ‘n goddelose en korrupte wêreld woon, of daar word onverstandig opgetree en ‘n mens beland in die moeilikheid. Indien ons ons dus nederig na God wend om hulp, sal Hy vertroos en help omdat Hy barmhartig is en tere geneentheid aan ons toon, soos Psalm 86:15 en 1 Petrus 5:6-7 ons leer. Psalm 8:4-5, Psalm 145:9 asook Lukas 6:35 leer ons dat God uitsonderlike goedhartigheid aan die mensdom in die algemeen betoon. In Eksodus 22:26-27 en Lukas 18:13-14 is voorbeelde van God se genade teenoor individue en verhoor hulle spesifieke smekinge om guns. Ons moet verder besef dat, ingevolge Eksodus 33:19, is God nie verplig om aan enigiemand guns of barmhartigheid te betoon nie.

Handelinge 10:34-35 vertel ons God aanvaar mense uit alle nasies as Sy kinders, maar slegs hulle wat na Sy regverdige weë skik. God onderrig Sy kinders tot hul beswil en indien ons Sy gebooie gehoorsaam, kom daar redding en voorspoed, soos Jesaja 48:17-18 ons meedeel. God se gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie, sê 1 Johannes 5:3. Die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof, sê 1 Johannes 5:4. Mense wat die wêreld oorwin, is hulle wat glo dat Jesus die Seun van God is, is wat 1 Johannes 5:5 ons leer.

God se liefdesoffer vir die mensdom, omdat Hy barmhartig en genadig is, is om Sy Seun Jesus na die wêreld te stuur om ons te red – Johannes 3:17.
Ek wil U lof verkondig, my God en Koning, ek wil U Naam altyd loof. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde (Psalm 145:1,8). Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 98 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *