Jesaja 7:14

JESUS SE LEWE OP AARDE.

Die tweede fase van Jesus Christus se lewe, is Sy lewe op aarde en sal kortliks opgesom word. Hy het Hom gewillig onderwerp toe Sy Vader Sy lewe van die hemel na die baarmoeder van Maria oorgedra het. God die Heilige Gees het die maagd Maria swanger laat word en sien ons in Lukas 1:34-35 dat sy later aan ‘n volmaakte baba geboorte skenk. Jesus was volmaak omdat Sy Bron volmaak is – Johannes 3:34. Hy het grootgeword in ‘n nederige huis as die Seun van die timmerman, Josef, en was die eerste van etlike kinders in die gesin – Jesaja 7:14, Mattheus 1:22-23 en Markus 6:3.

In Lukas 2:41-49 sien ons Jesus se toegewydheid aan God toe Hy 12 jaar oud was. Jesus het grootgeword en op die ouderdom van 30 met Sy bediening begin. Sy bediening het Sy innige liefde vir Sy naaste getoon. Met Sy doop deur Johannes die doper het Jesus die Heilige Gees ontvang, wat Hom bekragtig het om wonderwerke te verrig. Jesus het siekes, kreupeles, verminktes, blindes, dowes en melaatses genees – Mattheus 8:2-4 en 15:30. In Mattheus 15:35-38 sien ons hoe Hy duisende honger mense voed. Hy het ‘n storm stilgemaak – Markus 4:37-39. Hy het selfs dooies opgewek – Johannes 11:43-44. Hierdie wonderwerke wat Jesus gedoen het, is vasstaande feite van die geskiedenis. In Johannes 11:47-48 sien ons dat selfs Jesus se vyande erken dat Hy baie tekens gedoen het.

In Mattheus 4:17 sien ons dat Jesus dwarsdeur Israel gereis het om mense van God se Koninkryk te leer. In Mattheus 23:27-33 sien ons dat Jesus moedig en reguit was met mense wat die waarheid geminag en hulpeloses verdruk het. Hy het Sy Vader se voorbeeld van liefde volmaak nagevolg. Jesus was bereid om te sterf, sodat die onvolmaakte mensdom ‘n hoop vir die toekoms sou hê. Hy was tot die dood gehoorsaam aan Sy Vader.

Jesus het met Sy dood versoening tussen Sy Vader en die mensdom verseker. Johannes 14:6: “Jesus het vir hom gesê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.'” Johannes 3:17: “God het nie Sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.” Johannes 5:24: “Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.” Johannes 6:47: “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.”

Dankie, Jesus, dat U aarde toe gekom het om met U kruisdood vir my die ewige lewe te verseker. Dankie vir U liefde vir my en U gehoorsaamheid aan Pappa Vader. Ek eer, loof en prys U daarvoor. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 93 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *