Johannes 16:5-15

Die Werk van die Heilige Gees – Johannes 16:5-15

Dit wil lyk asof die dissipels nog glad nie Jesus se weggaan begryp nie. Maar hulle is te bang om Hom daaroor uit te vra, want dalk kry hulle nét ‘n antwoord wat hulle dalk nie wil hê nie. Ja, hulle besef dat die skrif aan die muur is, en dat Jesus beslis tereggestel gaan word. As hulle maar geweet het hoedanig hierdie teregstelling sou wees, die afgryslike verskrikking daarvan, sou hulle dalk die hasepad gekies het. Maar die blote gedagte dat Jesus hulle verlaat, plaas ‘n beklemming om hulle harte. Dit is die hele onsekerheid rondom dit alles.

Jesus troos hulle, deur te verduidelik dat Sy weggaan juis vir hulle tot voordeel sal wees. Natuurlik verstaan hulle dit glad nie, en Jesus probeer ook nie eers verduidelik nie, want op hierdie stadium sou dit nie vir hulle sin maak nie. Eers later sou die lig vir hulle opgaan. Eers dán sou hulle die volledige prentjie begin sien. Maar eers moet daar iets anders met hulle gebeur: Jesus moet vir hulle die Parakletos, die Voorspraak gee.

Wat gaan die Voorspraak (die Heilige Gees) doen? Jesus noem hier drie baie belangrike sake: Die eerste is dat die Voorspraak die sonde van die wêreld gaan blootlê. Wat is sonde? Dit is om nie die wil van God te doen nie. Ons kan dalk sondelysies wil opstel: dans, rook, suip ens. Maar nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Wat is die grootste sonde van almal? Wat is die sonde wat jou beslis uit die hemel sal hou? Om nie in Jesus te glo nie. Hierdie is die kern van alle sonde, want sonder geloof in Jesus is jy in die mag van die duiwel, en is die gruwelikste dade moontlik. Geloof in Jesus bring ‘n totale nuwe perspektief in ‘n mens se lewe. Die vraag is: Hoe gaan die Voorspraak die sonde van die wêreld blootlê? Watter metodes gaan Hy gebruik? Die antwoord is heel eenvoudig: Deur die getuienis en verkondiging van gelowiges. God gebruik mense (gelowiges) om Sy Woord te verkondig en aan die wêreld uit te basuin dat

Jesus die enigste Weg is, en dat jy sonder Hom in sonde voor God staan.

Die tweede saak wat Jesus hier noem, is dat die Voorspraak sal bewys dat die reg aan Jesus se kant is. Na Jesus se kruisiging, Sy opstanding en hemelvaart, kon alles maar net eenvoudig in die vergetelheid verdwyn het. Jesus sou maar net nóg ‘n Martelaar wees wat droewig aan Sy einde gekom het. Dit het egter nie gebeur nie, want die Heilige Gees het mense soos Petrus en Johannes gebruik om aan die wêreld uit te basuin Wie Jesus werklik is. Hy is nie maar ‘n martelaar nie, maar waarlik God! Die taak van die Heilige Gees was om dit duidelik te stel dat al die dinge wat gebeur het, maar net op een enkele manier verklaar kon word: Dat niks hiervan kon gebeur sonder God se heilige ingryping nie. Alles omtrent Jesus is eg en waar.

Die derde groot taak van die Heilige Gees is om die wêreld te oortuig van die oordeel wat kom. Hoe oortuig jy ‘n ongelowige van daardie oordeel, en dat hy onder die oordeel staan? Ek dink die meeste ongelowiges leef alreeds in vrees en bewing vir dit wat wag. Almal weet wat die hel beteken, en al sê iemand vir jou dat hy nie aan die hel glo nie, dra hy heimlik die vrees in sy hart: Sê nou maar net…..

Ja, die oordeel het alreeds begin met Jesus se koms: die owerste van die wêreld (die duiwel) is reeds veroordeel. Hy het sy magsposisie klaar verloor, en die finale straf is alreeds sy voorland. Enige ongelowige is besig om presies dieselfde paadjie te loop. Vir die duiwel is daar geen hoop meer nie, maar vir die ongelowige is daar steeds hoop. As hy maar net die Voorspraak wil toelaat om Hom na Jesus te lei.

Maar die werk van die Voorspraak is nie net op die wêreld toegespits nie. Die Heilige Gees sal ook baie aktief betrokke wees in die lewe van elke gelowige. Dit is Hy wat die gelowige in die waarheid sal lei. Dit beteken dat Hy vir my en jou lei om te leef volgens die wil van God. Ons moet onthou dat toe Johannes hierdie Evangelie geskryf het, daar nog nie ‘n Bybel was soos ons vandag het nie. Toe was dit van uiterste belang dat die gemeente sou luister na die influistering van die Heilige Gees. Vandag is ons so wonderlik bevoorreg om die Bybel te hê as riglyn. Maar steeds is dit die Gees wat deur die Bybel met ons praat en ons lewe rig.

Wat verkondig die Gees aan ons? Hy verkondig Jesus! Die hoofdoel van die Heilige Gees is nie om oor Homself te getuig nie, maar oor Jesus. Hy verheerlik Jesus in ons lewens. Hy verkondig aan ons die almag, die glorie en die grootheid van Jesus. Ek dink dat jy met my sal saamstem dat Hy dit wonderlik reggekry het uit alles wat ons tot dusver alleen uit hierdie Evangelie van Johannes behandel het. Onthou jy nog die heel eerste hoofstukke wat gehandel het oor Jesus as Skepper van die heelal, en al die glorie wat daarmee gepaard gegaan het? Dit was die werk van die Heilige Gees om Johannes te lei om hierdie wondere aan ons oor te dra. Hoe heerlik word Jesus nie hierdeur verheerlik nie!

Dankie Jesus, dat U aan my die Heilige Gees gegee het, en dat ek elke dag van Hom kan leer oor U.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 128 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *