Psalm 34:16,18,19:

DIE Oë VAN GOD IS OP DIE MENS.

Psalm 34:16,18,19: “Die oë van die Here is op die regverdiges, en Sy ore tot hulle hulpgeroep. Hulle roep, en die Here hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede. Die Here is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.”

Vandag wil ek vir dié wat verslae is van gees, die wat nie meer kans sien om voort te gaan nie, ‘n boodskap bring van goeie tyding. Vir jou wil ek vandag sê, die Here sien jou, Hy weet van jou en Hy gee om.

Seker die mooiste woorde wat daar ooit gespreek was, en vandag nog steeds is, is die woorde “Jesus het jou lief”. Jy weet, die Here het ons lief met al ons gebreke, met al ons geite, met alles wat deel uitmaak van ons menswees. Lukas skryf in Handelinge die volgende woorde: “En Petrus het sy mond geopen en gesê: ‘Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is'” (Handelinge 10:34-35). God kyk nie na jou uiterlike nie, Hy kyk nie of jy ryk of arm is nie, Hy stel nie daarin belang of jy geleerd is nie. Al waarin God belangstel is jou hart. Jehu ry op ‘n wa daar in 2 Konings 10 en hy kom Jónadab teë en Jehu vra aan Jónadab die volgende vraag: “Is jou hart reg soos my hart met jou hart is?” (2 Konings 10:15) en toe Jónadab, ja antwoord, het Jehu vir Jónadab by hom op die wa laat klim.

Dit gaan nie oor wie of wat jy is nie. Nee, duisend maal nee, dit gaan daaroor of jou hart reg is. Die vraag is dan nou, is jou hart reg met God soos God se hart reg is met jou? Indien dit die geval is, dan wil God vandag vir jou ook sê soos wat Hy vir Moses gesê het daar in Eksodus: “Ook het die Here gesê: ‘Kyk, hier is ‘n plek by My waar jy op die rots kan gaan staan'” (Eksodus 33:21). Ek wil jou vandag bemoedig deur te sê, die oë van die Here is op die regverdiges, en Sy ore tot hulle hulpgeroep. Die Psalmdigter stel dit so treffend in Psalm 34:7: “Hierdie ellendige het geroep, en die Here het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.” God het gehoor en hom uit al sy benoudhede verlos. Net so hoor God vandag jou desperate geroep en soos God al male sonder tal mense uit hulle benoudhede verlos het, so sal God jou ook verlos.

Jy sien, daar was ‘n nag so ‘n bietjie meer as 2000 jaar gelede, wat hierdie blye boodskap deur die herders gehoor is: “En die engel sê vir hulle: ‘Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is'” (Lukas 2:10-11). Daardie boodskap is vandag nog net so waar soos wat dit toe was. Midde-in jou verwarde gemoed, binne-in jou omstandighede, weergalm hierdie blye boodskap: Jesus leef en Hy gee om.

Why should I feel discouraged, why should the shadows come,
Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home,
When Jesus is my portion? My constant Friend is He:
His eye is on the sparrow, and I know He watches me.
I sing because I’m happy, I sing because I’m free,
For His eye is on the sparrow, and I know He watches me.
“Let not your heart be troubled,” His tender word I hear,
And resting on His goodness, I lose my doubts and fears;
Though by the path He leadeth, but one step I may see;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me;
Whenever I am tempted, whenever clouds arise,
When songs give place to sighing, when hope within me dies,
I draw the closer to Him, from care He sets me free;
His eye is on the sparrow, and I know He watches me.

Here, laat toe dat U kalmte en vrede vandag deur elkeen vloei. Laat ons so bewus wees van die Gees en laat ons lewenstorms stil word in U alomteenwoordigheid. Laat die woorde van hierdie lied in ons binneste vasgebrand word, sodat ons sal weet U gee om. In Jesus Naam, Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 107 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *