Spreuke 12:25

BELOOFDE LAND.

Spreuke 12:25: “Bekommernis in die hart van ‘n mens druk dit neer.”

Wanneer ‘n mens bekommerd raak oor die sorge van die lewe, is dit asof daar ‘n doodsheid in ‘n mens se gees neersak en jy het lus vir niks. Jy is rusteloos en die bekommernis oorheers jou hele lewe. Dit is dan wanneer ‘n mens geneig is om God agtertoe te skuif en nie lus voel om te bid nie, wat staan nog aanbidding. Jy sien, liewe vriend, dit is juis in hierdie tyd dat ons ons toevlug in God moet soek. Die Israeliete ondervind hierdie selfde toestand in Egipte. Ons sien Eksodus 6:8 die volgende: Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. Dit het tien plae en ‘n tyd geneem om die Israeliete te laat besef dat, ongeag hulle omstandighede, moes hulle eers uit hulle staat van moedeloosheid kom, sodat hulle die Here kon gaan dien en aanbid. In Eksodus 8:1 sê God aan Moses: “Verder het die Here met Moses gespreek: Gaan na Farao en sê vir hom: So spreek die Here: Laat My volk trek, dat hulle My kan dien.”

Die Here stuur die uitweg, maar omdat ons in ‘n toestand van verdrukking en moedeloosheid is, sien ons dit nie altyd raak nie. Ons kan nie glo dat die oplossing so maklik is nie. Ek weet nie hoe lank jy al worstel met jou situasie nie en ek ken nie jou omstandighede nie, maar ek glo in my hart soos God Moses na die Israeliete gestuur het met ‘n boodskap van hoop, so stuur God my vandag na jou toe met ‘n boodskap van hoop. Daar is lig aan die einde van die tonnel en ek wil ‘n beroep op jou doen om die woord in Jesaja vir jouself te neem. Jesaja 52:1-2: “Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad! Want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer kom nie. Skud jou los uit die stof, staan op, sit neer, o Jerusalem! Maak los die bande aan jou hals, o gevangene, dogter van Sion!”

Kom ons staan op uit die stof en breek die bande wat ons vasbind in ‘n staat van moedeloosheid. Kom ons laat toe dat God ons uitlei uit die gevangenskap van Egipte. Vertel aan die vyand die wonderlike dinge wat God gedoen het, nog steeds doen en nog gaan doen. Jy sien, geloof is dan ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie (Hebreërs 11:1). Jy sal dalk vir my sê: ‘Maar dit maak nie sin nie’, dan wil ek net vra, vir wie maak dit nie sin nie? Dit maak net vir ons as mens nie sin nie, maar God het ‘n plan om ons uit Egipte te lei, ons moet net op Hom vertrou. Kom uit jou staat van moedeloosheid, staan op uit die stof en vertrou God onvoorwaardelik, sodat Hy jou kan lei na die beloofde land.

Here, help ons om op te staan uit die stof, sodat ons U stem kan hoor. Dankie, Here, dat U ons in staat stel om van hierdie dag af U te loof en prys en in gees en waarheid te aanbid. In Jesus Naam, Amen.

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *