Jesaja 51:1:

GOD VERANDER OMSTANDIGHEDE.

Jesaja 51:1: “Luister na My, julle wat die geregtigheid najaag, wat die Here soek! Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is.”

Ek wil vandag praat met die van julle wat in ‘n totale gevoel van verslaentheid is. Jy weet nie meer wat om te doen nie en woorde beteken niks meer nie. Daar is doodeenvoudig net nie ‘n uitkoms nie en jy is moedeloos. Hier skryf die profeet ‘n hoofstuk wat juis met hierdie gevoel te doen het. God sê by monde van die profeet in vs.3, dat Hy jou sal vertroos. God sê dat Hy die woestyn soos die tuin van Eden sal maak en die wildernis soos die tuin van God. Jy sien, maak nie saak hoe moedeloos jy vandag is nie, God weet daarvan en Hy belowe dat Hy dit sal verander. Ons moet net wag op die antwoord. Jy sal dalk vir my vra, maar hoe lank moet ek wag, maar ek het nie ‘n antwoord vir jou nie. Dit verander egter nie aan die feit dat God ‘n waarmaker is van Sy Woord nie. Moses skryf in die boek Numeri die volgende aangaande God: “God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?” (Numeri 23:19). Dus, as God sê Hy gaan ons vertroos en omstandighede verander, dan sal dit gebeur, wag net geduldig op die uitkoms van God. God sê in Jesaja 51:12: “Ek is die een wat julle vertroos”, en in vs. 15-16: “Maar Ek is die Here jou God wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis; Here van die leërskare is Sy Naam! En Ek het My woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van My hand jou verberg; om die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê: My volk is jy!” In vs.22 sê God: “So sê jou Here, die Here, en jou God wat die saak van Sy volk verdedig: Kyk, Ek neem die beker van bedwelming uit jou hand, die kelk van My grimmigheid; jy sal dit verder nie meer drink nie.” Jy sien, dit maak nie saak hoe donker die toekoms op die oomblik lyk nie, God maak ‘n weg. Daar is ‘n lied wat sê: “Ek weet die Here maak ‘n weg vir my. As ek altyd heilig leef, sonder haat na goedheid streef, ek weet die Here maak ‘n weg vir my.” Ek wil jou vra, hou vas aan die belofte dat God jou omstandighede gaan verander. In Jesaja 43:18-19 sê God: “Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.” Plaas dus jou vertroue onvoorwaardelik in God en kyk, jy staan op die drumpel van ‘n wonderwerk.

Here, ek wil bid vir hulle wat moedeloos is en vra dat U U woord gestand sal doen en mense se omstandighede vandag sal verander. U Woord leer ons om volkome op U te vertrou en dat U nie ‘n mensekind is en sou lieg nie, daarom kan ek vandag op U Woord staan en sê: “My God can do anything, anything, my God can do anything.” Dit is dan vanuit daardie oortuiging dat ek U vra, bring ‘n verandering in omstandighede teweeg van hulle wat vermoeid en belas is, In Jesus Naam, Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 170 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *