Joshua 1:5:

GOD VERLAAT ONS NOOIT.

Joshua 1:5: “Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.”

Somtyds kom daar situasies in ‘n mens se lewe wat jy nie regtig weet watter kant toe nie. Dit voel vir jou asof die donker wolke om jou saampak en die storms is woes. Die vraag kom by ‘n mens op, “Hoor God, sien Hy my raak?”. Jy sien, ons leef in ‘n gebroke wêreld en somtyds is daar situasies wat oor ons pad kom waarvoor ons nie kans sien nie, of altans ons dink so, want God sê in Sy Woord dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie – 1 Korinthiërs 10:13: “Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.” Jy mag dalk sê, “Jy ken nie my situasie nie”, en dit is so, maar ek ken God.

Soos Joshua staan ons voor sekere uitdagings. Kan jy jouself indink wat moes deur Joshua se gedagtes gegaan het? Hy moet ‘n volk deur die Jordaan lei en ‘n land in besit gaan neem. Ons moet onthou hierdie volk het geen oorlogservaring nie. Hulle kom vanuit die woestyn waar hulle vir 40 jaar rondgedwaal het. Dit is nie net Joshua wat gemengde gevoelens gehad het nie. Ek is seker daarvan die volk was bekommerd oor wat op hulle wag. Dan, soos water in die woestyn, kos in tyd van hongersnood, kom hierdie woorde van God: “Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie” (Joshua 1:5). God ken ons gedagtes – “…want Ek ken hulle gedagtes wat hulle vandag koester” (Deuteronomium 31:21b). Dawid skryf in Psalm 139 die volgende: “U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie-of U, HERE, U ken dit geheel en al” (Psalm 139:2-4). Ons kan niks dink of sê sonder dat God daarvan weet nie. Hierdie woorde is vandag nog steeds waar. God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, al gaan dit ook hoe moeilik, al is dit ook hoe moeilik om te verstaan. Ek wil hê dat jy dit moet weet, God sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy kan met vertroue jou Jordaan oorsteek en die land van melk en heuning in besit gaan neem, want God is met jou en Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, ongeag die situasie. Bly aan Jesus voete, vertrou op God en jy sal oorwinning smaak.

Here, help ons vandag om ons Jordaan oor te steek, sodat ons die land van melk en heuning in besit kan neem. Laat ons aan U voete bly, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 101 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *