Kolosense 1:17

JESUS HET DIE KENNIS VAN SY VADER GEBRUIK.

Kolosense 1:17 leer ons: “Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.”
Voordat Jesus aarde toe gekom het as ‘n mens, het Hy eeue lank saam met Pappa Vader in die hemel gelewe en gewerk. Jesus Christus het dus ‘n meer intiem kennis van God as wat enigiemand anders het. Met al hierdie kennis wat Jesus besit het, het dit Hy aangewend om daarvolgens te lewe. Op aarde was Hy goedhartig, geduldig en liefdevol in Sy optrede teenoor ander mense. Johannes 8:23, 28-29, 38 en 1 Johannes 4:8 vertel ons dat Jesus Sy hemelse Vader nagevolg en in ooreenstemming met Sy kennis van God die Vader se weë en persoonlikheid opgetree het.

Die kennis wat Jesus van Sy Vader gehad het, het Hom beweeg om van Galilea af na die Jordaanrivier te gaan, sodat Hy deur Johannes gedoop kon word – Mattheus 3:13-15. As ‘n gebore Jood was Jesus lid van ‘n nasie wat aan God toegewy was, soos wat Eksodus 19:5-6 ons leer. Jesus se doop simboliseer dat Hy Hom vir God die Vader aangebied het om Sy wil op aarde te doen, soos Hebreërs 10:5-7 dit duidelik stel. Jesus Christus het die betekenis van Sy doop nageleef deur Hom in Pappa Vader se diens in te span en by elke geleentheid die kennis van God aan mense oorgedra.

In Johannes 4:34 word gesien dat Jesus behae daarin geskep het om God se wil te doen en Hy het selfs gesê dat dit vir Hom soos voedsel is. Jesus het ten volle besef dat die doen van God die Vader se wil dit van Hom sou vereis om Sy lewe op te offer. Om God se wil te doen was Jesus se eerste prioriteit en het Hy Homself verloën en Sy persoonlike behoeftes tweede gestel.

Die vraag wat nou ontstaan, is hoe ons Jesus se volmaakte voorbeeld in hierdie opsig kan volg?
My Here, dankie dat U lewe vir my opgeoffer is deurdat U die kennis van Pappa Vader gebruik het om vir my die ewige lewe na te laat. Ek is ontsagtelik ryk in U, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 205 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *