Efesiers 2:1-10

GELOOF ‘N GAWE VAN GOD.

Efesiërs 2:1-10: “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God” (vs.8).

Dit word soms gesê, jy moet maar net glo, dan sal jy gered word. As daarmee bedoel word dat die redding van die sondaar volkome in die hand van die mens is en net afhang van die een wat glo, word daar ‘n ernstige fout begaan. Die mens moet glo, ja, maar die mens is uit sy eie, uit homself, nie in staat om te glo nie. Om gered te word, moet hy glo, maar self kan hy nie glo nie.

Die saligmakende geloof groei wel in die mens se hart, maar die saadjie van geloof word deur God daar geplant. Geloof is ‘n geskenk, ‘n gawe van God aan die verlore sondaar. In sy brief aan die Filippense skryf die apostel Paulus, “omdat dit aan julle ter will van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly” (1:29). Wie in die Here Jesus glo, het daardie geloof ontvang; dit is aan hom gegee.

Saam met “die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus”, moet die kerk altyd onthou dat hy lewend gemaak is, nie deur ‘n daad van geloof nie, maar deur die gawe van geloof. Ja, dat God, wat ryk is in barmhartigheid ons deur Sy groot liefde uit genade gered het! Daar is dus geen sweem van verdienste of enige lewewekkende bydrae van ons kant nie. Wie waarlik lewe, het deur die geloof in Jesus Christus die lewe ontvang, nie as beloning vir sy geloof nie, maar as gawe van God.

Vir die gawe van geloof, wat ons in staat gestel het om te bely, ek glo, Here, dank ons U inniglik, in Jesus Naam.  

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 141 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *