Romeine 1:24-32.

SONDIGE BEGEERTES.

Romeine 1:24-32.

Ek kan my nie voorstel hoe ‘n lewe sonder die liefde en genade van God moet wees nie. Hoe verskriklik kan dit nie wees as jy ‘n dag moet gaan sonder God nie! As die Heilige Gees my nie die woorde gee om hierdie oordenking te skryf nie, dan is ek totaal verlore, en sit en staar ek maar net na die flikkerskerm van ‘n dooie rekenaar, sonder dat die woorde wil kom. Ek dank God dat dit nie gebeur nie, want ek kon nog elke keer ‘n oordenking skryf.

‘n Lewe sonder God is skrikwekkend. Paulus beskryf in hierdie gedeelte in sy brief aan die Romeine hoe vreeslik dit kan wees as jy nie die Redder ken nie, of dalk nie wíl ken nie. Hy gee sulke mense oor aan die sondige begeertes van hulle hart. En as jy deur die gedeelte lees, dan lyk dit asof dit direk uit ons moderne samelewing kom: Lesbiese verhoudinge, homoseksualisme, perversie, ongeregtigheid, slegtheid, hebsug, gemeenheid, jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid, skinder, kwaadpraat – alles dinge waarvan jy elke dag hoor.

Gaan maak maar vandag ‘n koerant oop, en jy lees van bedrog, rooftogte, moord, molestering en verkragting. Jy lees van lesbiese en gay regte en allerhande vieslike, perverse partytjies. En dikwels is dit nie die geharde misdadiger wat hierdie dade pleeg nie, maar bekende, en soms gerespekteerde persone.

In vers 32 skryf Paulus oor sulke mense: “Hulle is mense wat die verordening van God ken dat dié wat sulke dinge doen, die dood verdien, en tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen.” Dit is die tragiese, dat dit nie mense is wat nie weet wat reg en verkeerd is nie: hulle wéét!

Paulus skryf in vers 24 dat God hulle aan die drange van hulle hart en aan sedelike onreinheid oorgee. Dit is seker die ergste wat met enige mens kan gebeur, dat jy aan jou sondige self oorgelaat word. Dit gebeur dan ook dikwels dat, as jou sondige begeertes so ‘n obsessie in jou lewe begin word, dan lei dit tot selfvernietiging, en daarom is die onbekeerde mens juis sy eie grootste vyand. Dink maar hoedat onsedelikheid dikwels daartoe lei dat die persoon die vigsvirus optel wat die dood beteken. Bedrog en ander misdaad laat jou in die tronk beland. As jy geweld bedryf, kan jy gewelddadig sterf. God wil die alleenseggenskap in jou lewe hê. As jy dit nie vir Hom gee nie, dan speel jou natuurlike sondige geaardheid baas. Dan word jy beheer deur die drange van jou hart, skandelike drifte en verdraaide opvattings. Jou liggaam is ook die tempel van God waarin die Heilige Gees woon. Daarom is jou liggaam in die eerste plek daar, om fisiek uitvoering te gee aan dit wat God van jou verwag, en nie om na jou sondige en selfsugtige begeertes se pype te dans nie.

Daar is egter slegs een manier om jou sondige begeertes te oorwin, en dit is om jou lewe oor te gee aan die genadige God. Jesus het gesterf aan die kruis om te betaal vir ál ons sondes. Glo met jou hele hart dat Sy bloed ook vir jou sondes gestort is, en Hy vergewe jou ál jou sondes, groot en klein. Hy is die enigste weg waardeur jou lewe verander kan word, en jy ‘n totaal nuwe lewe kan kry.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 166 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *