1 Johannes 3:11-24:

GELOOF EN LIEFDE.

1 Johannes 3:11-24: “En dit is Sy gebod, dat ons in die Naam van Sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ‘n gebod gegee het” (vs.23).

Waar die saadjie van geloof in die hart van die mens begin groei, dra dit gewoonlik vrug. Die naam van hierdie vrug is liefde. “Glo” en “liefhê” is ‘n tweeling wat gedurig saamstap. Waar die een is, daar kry jy ook die ander. Wie waarlik glo, het ook waarlik lief.

In hierdie kort Skrifgedeelte hoor ons die liefdesklokke lui net soos die honderde kerklokke in ons land elke Sondag die liefde van God verkondig. “Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet” (vs.14) “en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê” (vs.16). “Laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid” (vs.18).

As geloof die vuur in ons is, dan is die liefde die hitte wat na buite uitstraal en die koue wêreld warm maak. As geloof die fontein in ons binneste is, dan is die liefde die stroompie wat die dorstiges buite verkwik. As geloof die onsigbare band is waarmee ons aan God gebind is, dan is die liefde die sigbare band wat ons in ‘n liefdelose wêreld aan mekaar verbind.

God is liefde. Hierdie God van liefde gebied Sy kinders om lief te hê en om die liefde te beoefen. Wie deur die geloof in Hom, die bron van die liefde, verbind is, kan nie anders nie as om ook in liefde te lewe nie. Hierdie onderlinge liefde sal die wêreld oortuig van die egtheid van die mense wat bely dat hulle kinders van God is.

Ons bid dat U liefde ons harte sal verwarm sodat ons ook warme liefde aan die wêreld kan gee, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 93 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *