Jesaja 43:1

 

JY IS BAIE SPESIAAL.

“Ek het jou geskep, jou gevorm, jou verlos, jou op jou naam geroep, jy is Myne” (Jesaja 43:1). Ek het jou gekoop en die prys is betaal. (Volgens 1 Korinthiërs 6:20; 7:23.)

Ons leef in ‘n wêreld waarin elkeen vir homself lewe en hardloop. Niemand het tyd vir ander nie. Ons vertrap mekaar en loop oor mekaar.

Jy voel dalk ook asof niemand vir jou omgee nie. Jy soek liefde, begrip en aanvaarding, maar jy kry dit nie. Jy verlang dat iemand vir jou sal sê: “Jy is baie spesiaal!”, maar niemand sê dit nie. Die lewe is kaal en vaal en het sinloos geword. Dit het al sy vreugde en sprankel verloor. Jy voel stukkend gebreek en afgetakel.

Ek het vir jou wonderlike nuus! Jy kan jou kop optel. JY IS BAIE SPESIAAL!! So spesiaal dat ons groot God en Hemelse Vader vir jou kom sê:

Jy is kosbaar: Die Here ag jou hoog en Hy betaal vir jou die duurste prys (Jesaja 43:4).

Jy is uniek: In die hele wêreld is daar net een soos jy. Lees asseblief Psalm 139:13,15,16.

Jy is uitgekies: God het by miljoene mense “verbygegaan” om in Hom te glo (Johannes 15:16; Efesiërs 1:4).

Jy is verlos: Christus het in jou plek aan die kruis gesterf. Met Sy bloed het Hy vir jou betaal en jou so as Sy eie gekoop (Jesaja 43:1; Titus 2:14). Jy behoort nou aan Hom.

Jy is gedoop: Jy dra die teken en bewys dat jou sonde afgewas is, en jou ou lewe afgelê is (Kolossense 2:12-14).

Jy is Sy kind: Jy is uit God gebore, en deur die Heilige Gees het God jou Sy kind gemaak (1 Johannes 5:1; Romeine 8:15,16).

Jy is Sy erfgenaam: As Sy kind erf jy nou saam met Sy Seun, Jesus Christus (Romeine 8:17).

Jy is Sy vriend: Soos wat Abraham ‘n vriend van God was (Jakobus 2:23), so noem Jesus jou ook Sy vriend (Johannes 15:14,15).

En omdat jy VIR GOD SO SPESIAAL is, gee Hy so baie vir jou om.

Hy het jou innig lief en Sy liefde sal nooit ophou nie (Efesiërs 2:4; Jesaja 54:10: Johannes 13:1).

Hy omhels jou en vertroetel jou en versorg jou soos die appel van Sy oog (Deuteronomium 32:10).

Hy beskerm jou sodat niemand jou uit Sy hand sal ruk nie (Johannes 10:28, 29). Hy beskerm jou teen alle gevaar (Psalm 121).

Hy seën jou met die beste onder alle omstandighede (Numeri 6:24 – 26). Bid die gebed van Jabes (1 Kronieke 4:10).

Hy bly by jou, en Hy woon in jou huis. Hy los jou nooit alleen nie (Johannes 14:17,23).

Hy sorg vir jou. Jy hoef oor niks besorg te wees nie (Filippense 4:6). Hy weet wat jy nodig het (Mattheus 6:32), en Hy sal jou nie in die steek laat nie (Hebreërs 13:5).

Hy onthou jou. Jou naam is in Sy handpalm gegraveer (Jesaja 49:15, 16).

Hy vergewe jou. Hy dink nie meer aan jou sonde nie (Jesaja 43:25). Hy wis dit uit met Sy bloed (1 Johannes 1:7).

Hy bid vir jou. Hy is jou Middelaar en Voorspraak, wat by die Vader vir jou intree (Johannes 17:9).

Jy is so SPESIAAL dat Hy Sy eie Seun na hierdie wêreld gestuur het, vir jou persoonlik, om al jou sonde, jou pyn en eensaamheid, jou hartseer en verworpenheid te dra. Hy wil die lewe vir jou mooi maak en al die vreugde en sprankel vir jou terugbring. Laat Hy jou lewe oorneem, en ALLES VIR JOU NUUT MAAK.

As die Here vir jou so omgee, kan jy nie meer moedverlore en uitgeworpe wees nie. SKEP MOED, STAAN OP EN BEGIN LEWE! DIT IS ALLES WERD, WANT JY IS BAIE SPESIAAL!!!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *