Hebreërs 11:1-40.

GELOOF (deel 1).

Hebreërs 11:1-40.

Die hoofstuk waarmee ons vanoggend begin, is ‘n lang en baie opwindende hoofstuk uit Hebreërs, en moet as ‘n geheel gelees word. Daar is egter so baie inligting bevat in hierdie gedeelte dat ek dit onmoontlik in een oggend kan behandel – wel, enigiets is moontlik by God, maar dit sal nie baie prakties wees nie. Dus sal ons maar oor ‘n paar dae daarna kyk.

Die skrywer vertel hier ‘n reeks verhale van geloofshelde. Hulle almal kom uit die ou verbond. Elke verhaal illustreer wat geloof is, wat mense doen wat glo, en wat die kort- en langtermyn-gevolge van ‘n geloofslewe is. Dis ‘n positiewe en bemoedigende gedeelte en klink altyd nuut en vars omdat elke tyd en elke lewe beproewings ervaar. Dink maar aan mense wat jy ken wat ten spyte van onmoontlike omstandighede ‘n blymoedige oorwinningslewe leef, almal mense wat krampagtig vasklou aan hulle geloof – ek kan self ‘n aantal opnoem.

Na die inleiding (vers 1-3) volg daar ‘n hele katalogus van heldeverhale oor geloofshelde uit die voorgeskiedenis van Israel. Daar word begin met die eerste gelowiges, Abel, Henog en Noag. Dan kom die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob aan die beurt, en flitse uit hulle lewe word aangehaal. Vervolgens is daar enkele sketse uit die lewe van Moses en die uittog uit Egipte, gevolg deur die Rigters, Dawid en die profete. In die slot is daar ‘n opsomming van wat ons oor hierdie helde kan leer.

Geloof impliseer vir die skrywer drie dinge: (1) Geloof in ‘n aantal stellings oor God, (2) ‘n volhardende geloofslewe gegrond op ‘n hoop dat God se beloftes in werking sal tree, en (3) positiewe gevolge. Geloof maak dit vir ‘n mens moontlik om binne die ruimte van die onmoontlike te leef.

Ons kan die stellings oor God soos volg saamvat:
* Die geloof dat God bestaan, alles geskep het en betrokke is by die skepping.
* God beloon mense wat leef soos wat Hy wil hê en straf of oordeel dié wat Hom verwerp sowel in hierdie lewe as in die hiernamaals.
* God wek dooies op.
* God hou Sy beloftes. Hy is getrou.
* God toets of beproef mense as voorbereiding vir die ewige lewe.

‘n Volhardende geloofslewe het ook sekere kenmerke:
* Mense leef volgens die beginsels van reg en geregtigheid.
* Mense leef volgens die wil van God.
* Mense verduur ontberings en selfs die dood.
* Mense maak voorsiening vir die toekoms.
* Mense bly getrou aan hulle godsdiens-dinge soos doop en nagmaal is belangrik.

Die positiewe gevolge van volharding is die volgende:
* Ons respekteer sulke mense as geloofshelde.
* Mense ontkom aan die dood of kry geliefdes uit die dood terug.
* Mense verkry ‘n nageslag.
* Swak mense doen magtige dinge, soos om magtige koninkryke te oorwin.
* Dié wat omkom, kry deel aan die ewige lewe.

Die inleiding (11:1-2) gee ‘n kort definisie van geloof, naamlik om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Dit verwys natuurlik na die straf of beloning wat in die toekoms opgesluit lê. Dit is ook om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit hou verband met die onsienlike God en wat Hy doen (11:1). Prakties word dit in die lewe van die geloofshelde van die ou tyd (ou verbond) geïllustreer.

Maandag kyk ons DV. in meer diepte na die wonderlike ou verhale wat die skrywer hier vir ons voorhou. Intussen bid ek dat jóú geloof vandag sterk sal staan te midde van al die verdrukkinge wat jy moet deurgaan, in Jesus Naam.

(Gedeeltes uit Die Bybellennium)

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 212 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *