Romeine 8:1-13.

JOU LEWENSEMMER IN DIE OSEAAN.

Romeine 8:1-13.

Hier sien ons hoedat Paulus dit wanhopig uitroep: “Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?” Vanoggend begin Paulus vir ons die dag met die borrelende, blye trooswoorde: “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” (Romeine 8:1). Is daar ‘n wonderliker gedagte om ‘n dag mee in te stap? Skielik is die donker wolk wat dreig om jou dag te versmoor, helder en vrolik!

Paulus praat in hierdie gedeelte van ‘n ou bedeling en ‘n nuwe bedeling. Met die ou bedeling bedoel hy die tyd toe jy sélf probeer het om jou eie heil uit te werk, en jy jou laat beheer het deur jou sondige natuur. Dit is die tyd toe jy die wet probeer onderhou het om daarmee die saligheid te verwerf, maar so hopeloos gefaal het omdat jy dit net eenvoudig nie kon regkry nie. Met die nuwe bedeling laat jy jou nou beheer deur die Heilige Gees. Nou maak jy plek in jou lewe vir die Heilige Gees om in jou te woon. God het jou immers vrygespreek van die sonde deur Sy Seun, Jesus, wat vir jou sondes betaal het aan die kruis.

Let op dat die mate van beheer wat die Heilige Gees op jou lewe het, van jouself afhang. Vroeër was jy ‘n slaaf van die sonde, en het jy geen beheer daaroor gehad nie. Christus het jou egter vrygemaak van hierdie slawerny, en nou behoort jy aan God. Maar jy is nie ‘n slaaf van God nie; jy is God se kind. Nou is jy vry om Hom te dien, en hiermee help Hy jou deur Sy Gees wat in jou woon. Dit hang egter van jou persoonlik af tot watter mate jy die Heilige Gees in jou lewe toelaat om jou lewe te beheer.

Kom ons sê dat jou lewe soos ‘n emmer is wat dobber op die oseaan, en die sonde soos klippe wat swaar daarin lê. Hierdie klippe is stadig besig om jou onder te trek na die ewige dood toe. Wanhopig probeer jy om daardie klippe uit te gooi om vir jouself meer dryfkrag te gee, maar tot jou groot ontsteltenis moet jy sien dat as jy daarin slaag om een uit te gooi, daar tien ander is wat sy plek vat. Angsbevange sien jy hoedat jy besig is om te sink, en hoe harder jy werk om kop bo water te hou, hoe swaarder en swaarder word hierdie las van klippe in jou emmer.

Op ‘n dag besef jy dat jy nooit sélf hierdie emmer gaan dryf-maak nie, en jy roep angsbevange om hulp tot God. God antwoord, dat jy net moet glo in Jesus Christus, die Verlosser, en dan sal jou lewensemmer dryf. Wanhopig sug jy: “Ja, Here, ek glo. Ek besef dat ek nooit vanself sal kan dryf nie – alleen U kan my red!”

En dan kom vul die Heilige Gees jou lewensemmer, en skielik dryf jy, en jy weet dat jy nooit weer sal sink nie. Die klippe van die sondes wat jy vertroetel lê egter steeds opgestapel in hierdie emmer van jou, en daar is nie baie plek vir die Heilige Gees nie, en jou emmer dryf met sy randjie net-net bo die oppervlak van die oseaan. Alhoewel hierdie klippe jou nie meer kan laat sink nie, laat hulle jou baie ongemaklik lewe. Hy gee jou egter die krag om een-vir-een van die klippe ontslae te raak, en jou sodoende al hoe meer dryfkrag te gee. Namate jy begin om daardie sondeklippe uit te gooi, maak jy al meer en meer plek vir die Gees om jou lewensemmertjie vol te maak. Hoe minder sondes daar is, hoe meer van die Heilige Gees is daar in jou lewe, en hoe meer kans gee jy Hom om jou lewe te beheer.

Gaan probeer dit gerus – Hy sal jou al die krag gee wat jy nodig het om dit te kan doen, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 63 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *