Romeine 8:26

ONS TROOSTER.

Romeine 8:26: “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.”

Daar kom in elke mens se lewe situasies waar dit voel asof alles verkeerd loop en daar geen lig aan die einde van die tonnel is nie. Die donker wolke pak saam en die storms woed en ‘n mens kom op die punt waar jy nie meer weet wat om te bid nie. Die gedagte kom by jou op of dit nog die moeite werd is om te bid, want niks verander dan nie. Ek wil jou verwys na ‘n gebeurtenis in Daniël se lewe. Daniël bid vir 21 dae voordat God hom antwoord, of so het hy gedink, maar kyk wat sê die Bybel: “Toe sê hy vir my: ‘Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom; maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië” (Daniël 10:12-13).

Jy sien, somtyds voel dit vir ons asof ons bid en niks gebeur nie, maar ons is in die bevoorregte posisie dat ons die Heilige Gees het wat vir ons intree wanneer ons nie meer weet wat om te bid nie. Jesus sê vir Sy dissipels die volgende: “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. Dit is hierdie Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel” (Johannes 14:16-18). “Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel”, maar dit is dieselfde Gees wat by God vir ons intree met onuitspreeklike versugtinge (Johannes 16:7-8). Daarom is dit so belangrik dat ons Jesus in ons lewe sal hê, want as ons Jesus het, het ons die Gees.

Vrywaar dit ons van struikelblokke? Vrywaar dit ons van situasies wat dreig om ons te oorweldig? Vrywaar dit ons van teëspoede? Nee, want die Woord sê in Psalm 34:20: “Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom.” Kom hierdie goed van Here af? Nee, ‘n duisend maal nee: “Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra” (1 Korinthiërs 10:13). Jy sien, dit is die vyand se taktiek om vir ons te sê dat ons maar kan bid, maar dat niemand kan of wil help nie. Hy is egter van die begin af ‘n leuenaar en daarom moet ons vashou aan die belofte dat, wanneer ons nie meer weet wat om te bid nie, die Heilige Gees vir ons sal intree. Maak hierdie jou 21 dae van gebed soos Daniël en weet dat God die uitkoms sal stuur, moenie moed opgee nie.

Here, baie dankie vir die Heilige Gees, want dit is so dat ons somtyds nie meer weet wat om te bid nie en dan is die Heilige Gees daar om vir ons in te tree. Leer ons om geduldig op U antwoord te wag. In Jesus Naam, Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 95 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *