Jeremia 42:1-3

NADER TOT GOD IN GEBED.

Jeremia 42:1-3 vertel ons: “Al die leëraanvoerders, Joganan seun van Kareag, Asarja seun van Hosaja, al die mense, klein en groot, het na die profeet Jeremia toe gekom en vir hom gevra: ‘Doen tog asseblief wat ons vra, bid vir ons tot die Here jou God, vir ons almal wat oorgebly het. Soos jy ons hier sien, is ons die klompie wat oor is uit baie. Bid tog dat die Here jou God aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen.'”

Die mense in Mispa is met Gedalja se dood deur vrees oorweldig, want Gedalja was Nebukadnesar se verteenwwordiger. Hulle het nie geweet wat om van die Galdeërs te verwag nie. Die leiers wou na Egipte uitwyk, maar hulle wou ook weet hoe die Here daaroor dink.

In vers 5 van Jeremia 42 kom die mense se vroomheid na vore. Vroomheid gaan egter gepaard met eerlikheid en opregtheid. Die mense roep die Here as getuie in geval van ongehoorsaamheid. Met so ‘n onderneming moet ‘n mens sommer uit die staanspoor bereid wees om met toewyding en ten alle koste die Here se pad te loop. God wil nie godsdiens hê nie, maar ‘n persoonlike verhouding met elkeen van Sy kinders.

Ons het nie nodig om ander mense te besoek sodat hulle namens ons tot God kan nader in gebed nie. Ons het die voorreg om persoonlik tot God in gebed te nader. Hy wil dit so hê.

Here, help ons om opreg te bly in ons verhouding met U en help ons verder deur slegs op Jesus te fokus. Dankie dat ons vrye toegang tot U het, in Jesus Naam. Amen. 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 76 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *