Galasiërs 6:2:

DRA MEKAAR SE LASTE.

Galasiërs 6:2: “Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.”

Toe die Here gesê het dat ons mekaar se laste moet dra, het Hy bedoel dat ons mekaar se laste moet dra. Hy het nie bedoel ons moet aan mekaar dink nie. Hy het ook nie bedoel ons moet vir mekaar sê: ‘Ek sien jy kry koud, gaan dan heen trek jou aan en word warm’, nie.

Ek dink die Here het Self gegaan en Sy mense versorg. Hy het selfs so ver gegaan om vir soveel mense kos te gee, toe Hy eintlik stokflou was. Hy wou bietjie rus, maar het voortgegaan om die duisende kos te gee en hulle te leer toe Hy sien hoe honger hulle is en hoe honger hulle ook na die evangelie en hoedat hulle wou weet wat dit beteken om te lewe – hoe mens moet lewe.

Hier vertel Paulus ons dat ons moet oplet waarmee ons besig is, want ons dink ons is so oulik en dan is ons nie so oulik nie. In 1 Johannes 1 sê Johannes as ons sê ons is sonder sonde, maak ons God tot ‘n leuenaar, en hier sê Paulus as ons so dink oor onsself, dan spot ons met God en Hy laat nie met Hom spot nie.

Wat eintlik hier staan, is dat ons moet bemoeienis maak met mekaar en so belê in mekaar, of ons moet so mekaar versorg.

Dit is soms vir ons een te veel en ons voel ons dra mekaar se laste en ons doen moeite met ons kinders en ons hou net aan en aan. Maar hier staan dat op die bestemde tyd sal ons die oes inbring.

Ek wil dit anders stel: Die Here vra van ons dat ons nie moet dink ons is te oulik om ander te help nie, want ons kan self ook enige oomblik hulp nodig kry, of selfs struikel dat ander na ons kyk met dieselfde gevoel soos ons neergekyk het op ander. Maar dat Hy dan vir ons sê ons moet mekaar versorg en nooit ophou om vir mekaar te bid en met mekaar te praat nie, want eendag – en dit kan enige oomblik wees – dan oes ons die vrug van ons gebede en aanvaar ons kinders die Here in hulle lewens.

Vader, gee ons krag om aan te hou om ander te help om hulle laste te dra. Ons bid vir ons kinders, dat ook hulle op die bestemde tyd hulle harte vir U sal gee, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 160 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *