Johannes 3:16:

VERLOS, REGVERDIG, HEILIG!

Johannes 3:16: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Ek het nou die dag hierdie pragtige verduideliking gelees van wat met ons gebeur het toe ons Jesus as Verlosser aangeneem het. Ek wonder of sommige van hierdie waarhede nie by ons verbygaan en dit is waarom baie mense so sukkel in hulle geestelike lewens nie. Onthou, die Here sê in Hosea 4:6 (O.V.): “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis…” Dalk is daar nie een van hierdie waarhede wat vir jou nuus is nie, of dalk is elkeen van hulle iets wat jy nie geweet het nie. Hoe dit ookal sy, mag dit wat ek met jou deel vir jou iets wonderliks beteken en mag die kennis daarvan en geloof daarin jou lewe verander!

* My gees is geskape in ware geregtigheid en heiligheid met my wedergeboorte – Efesiërs 4:24: “…en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”
* Daarna is hierdie reinheid in my gees verseël deur die Heilige Gees – Efesiërs 1:13b: “…nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte…”
* Enige sonde wat ek nou doen in my fisiese aksies, kan nie my gees besoedel nie, want my gees is vir altyd volmaak en heilig – Hebreërs 10:10,14: “Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal…want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.”
* My weergebore gees kan nie sondig nie – 1 Johannes 3:9: “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.”
* Ek is vir ewig verlos – Hebreërs 9:12: “…ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met Sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.”
* Hierdie waarhede moedig my nie aan om in sonde te leef nie, maar dit gee my standvastigheid in my lewe en in my verhouding met God. Ek leef ‘n heilige lewe omdat ek wil en as ek nie heilig lewe nie, weet ek dat ek die duiwel toegang tot my lewe gee – Romeine 6:16: “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie – òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?”
* Dit is verseker baie meer voordelig om heilig te lewe!
* Ek behaag God oor wie ek in my gees is – Johannes 4:24: “God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.”
* Sou ek wel faal, kan die sonde nie weer oor my heers soos dit voorheen gedoen het nie, want ek weet dat God reeds al my sonde – sondes van die verlede, sondes van die hede en sondes van die toekoms – volkome vergewe het – Romeine 6:14: “Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.”
* My verhouding met God is onveranderlik. Hy het my altyd lief. Ek behaag Hom altyd – die regte ek, die weergebore ek, my gees – Efesiërs 1:6: “…tot lof van die heerlikheid van Sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.”

Dankie, Here, vir die waarhede in U Woord. Dankie dat die waarheid my vrymaak! Dankie Jesus, dat U aan die kruis gesterf het sodat ons kan leef en U volheid kan onderfind, dankie vir U Gees wat ons lei, in Jesus Naam.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 72 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *