1 Petrus 3:1-7

Jou Huweliksmaat – 1 Petrus 3:1-7

Is daar ‘n mooier prentjie as twee stokou gryskoppe wat liefdevol hand aan hand stap en styf teen mekaar op die parkbankie gaan sit? ‘n Halfeeu se sout het hulle saam opgeëet; saam deur swaar tye gegaan; saam kinders groot gemaak; saam oud geword, en deur al die jare het hulle liefde vir mekaar net groter en hegter gegroei.

Om ‘n huwelik te laat werk is nie maklik nie, en so dikwels sien ons dat huwelike net eenvoudig nie uitwerk nie. Die man en vrou kan doodeenvoudig nie meer mekaar verdra nie, en weldra spat die vurige liefde van weleer aan duisend skerwe. As ‘n mens egter noukeurig jou huwelik grond op dít wat in die Woord daaroor vir ons geleer word, kan baie droefheid en pyn dikwels verhoed word.

In Petrus se tyd was dit bitter moeilik vir ‘n vrou in die huwelik. Sy het nie dieselfde status as ‘n man gehad nie en is dikwels soos ‘n vloerlap behandel. Om die waarheid te sê was die vrou se posisie in die samelewing maar haglik, want sy het géén sê gehad nie. Met die koms van die Christelike Kerk het vrouens egter hulle menswaardigheid teruggekry. In die kerk het hulle ware mense geword, gelyk met enige ander mens voor God. In die huwelik het hierdie nuwe status egter baie spanning veroorsaak, want skielik sien die man dat sy vrou nie meer die slaaf is wat sy was nie, veral as hy steeds ‘n ongelowige was. Dit het egter baie wyer uitgekring: die owerhede het gesien hier kom groot moeilikheid. Hierdie nuwe Godsdienstige beweging was besig om die huishoudings te ondermyn. Vroue het nou skielik baie meer seggenskap gehad as voorheen, en dit was ‘n reuse euwel! Dit alles het die Christenvroue in ‘n baie moeilike situasie geplaas, en daarom skryf Petrus hoe hulle dit alles moes hanteer om ‘n uiters plofbare situasie te ontlont.

Ons moenie hierdie gedeelte sien as ‘n algemene riglyn oor die huwelik vandag nie, maar dit gaan eerder oor die gelowige vrou se plig teenoor haar onredelike man in ‘n samelewing waar daar bitterlik teen die vrou gediskrimineer was. As ons egter gaan kyk na ons eie situasie vandag, en in die agtergrond van ons eie kultuur, dan geld die dinge wat Petrus vir die vrou sê gewoonlik óók vir die mans van vandag.

In vers 1 kry die vrou die opdrag om onderdanig te wees aan haar man. As ons egter Efesiërs 5:21 lees, sien ons dat dit ‘n wedersydse onderdanigheid moet wees. Hulle moet aan mekaar onderdanig wees. Dit is baie belangrik. Om onderdanig aan iemand te wees beteken nie dat daardie persoon jou baas word nie, maar eerder dat jy daardie persoon wil dien uit liefde vir God. Daar moet dus ‘n wedersydse diens aan mekaar wees. As slegs een persoon gelowig is, kan dit bitter moeilik raak, want dan word dit ‘n eensydige diens en eensydige onderdanigheid. As dit jou lot is, dink dan aan Jesus wat ook so ‘n eensydige offer gebring het toe Hy vir die sondes van die ongelowige wêreld betaal het aan die kruis. Sulke eensydige onderdanigheid kan jy nie uit jou eie krag regkry nie, maar alleen uit die geestelike krag wat die Heilige Gees vir jou gee.

Gedrag, sê Petrus, is baie belangriker as woorde. “Woorde wek maar dade trek.”, lui ‘n bekende spreekwoord. Jy sal nooit jou ongelowige man/vrou oortuig deur vir hom/haar te preek nie. Jou voorbeeldige gedrag is egter ‘n reuse preek, en daardeur mag jou huweliksmaat dalk tot bekering kom.

Petrus skryf in vers 3 ‘n ding wat talle vroue al nagmerries gegee het: “Julle skoonheid moet nie bestaan uit uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie.” As jy hierdie versie op sy eie lees, gaan baie vrouens hulleself eerder in ‘n donker kamer toesluit vir die res van hulle lewens. “Eerder dood as sonder grimering!” het ek menige vrou al hoor sê. As ons dit egter binne sy konteks lees, verander die prentjie: daar is niks verkeerd met juwele en grimering en al die ander vroulike fieterjasies nie, solank as wat jy die skoonheid uitstraal wat die Heilige Gees alleen in jou kan gee. Ons praat hier van dinge soos blywende beskeidenheid en ‘n kalmte van gees (vers 4). Innerlike skoonheid is soveel belangriker as die uiterlike, maar net soos grimering slegs ‘n masker is om jou mooi te laat lyk, so kan jy dalk ook ‘n mooi geestelike masker opsit. Innerlike skoonheid moet diep uit die hart kom sonder enige toneelspel of maskers!

As jy dalk gedink het dat hierdie gedeelte net vir vrouens geskryf is, moet jy weer vers 7 lees, waar hy spesifiek vir die mans sê dat hulle verstandig met hulle huweliksmaats moet saamleef. Hierdie is “heilige diplomasie,” waar die man wat nog gedink het dat hy die baas in die huis is terdeë moet besef dat huweliksmaats gelykes in die huwelik is.

Inderdaad wys jou verhouding met jou huweliksmaat hoe jou verhouding met God lyk. As dit vir jou ‘n probleem is om te bid, moet jy dalk na jou huwelik kyk, of die probleem nie dalk dáár lê nie! En as jou huwelik wankel, mag die éintlike probleem dalk in jou verhouding met God lê.

Here, help my om asseblief my huwelik kerngesond te hou, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 193 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *