2Tim 3:14-17

2Tim 3:14-17 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

“PAULUS, ’n dienskneg van Jesus Christus, ’n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God — wat Hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige Skrifte,” (ROMEINE 1:1-2).
Die Woord van God die Bybel is Heilig.

“Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; ” (LEVÍTIKUS 11:44).
Ek moet heilig wees, strewe daarna.

Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochíë, in Ikónium, in Listre. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie! En die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
(2 Timothy 3:10-17)

Verbeel jou vir ’n oomblik jy kom in ’n ou huis, en jy kyk rond en sien n deur na n Solder. Jy gaan in en krap op die solder rond om te sien wat daar aangaan. En daar kom jy op ’n ou boek af; ’n toneelstuk. Toe jy dit begin lees, lyk dit vir jou na iets besonders. Dis baie goed geskryf. Maar hier amper by die einde kry jy ’n groot teleurstelling: daar is ’n hele paar bladsye weg. Die slotbedryf is nog daar, en die eerste 4 bedrywe ook, maar van bedryf 5 is net die eerste toneel daar. Toe vat jy die boek na ’n kenner, en hy sê hy wil graag die toneelstuk opvoer, want dis iets besonders, maar julle sal ’n plan moet maak om die ontbrekende deel in te skryf. Hoe sal ’n mens te werk gaan om die ontbrekende deel in te skryf?

Dis n handgeskrewe boek sonder uitgewer. Geen nommer of naam. Jy sal in die eerste plek die hele toneelstuk goed moet lees, sodat jy weet wat gebeur het tot voor die ontbrekende stuk, en jy moet ook weet wat in die slotbedryf gaan gebeur. Jy kan nie sommer enige iets inskryf in die stuk nie. Dit moet inpas in die verhaallyn van die bestaande toneelstuk. En dan moet jy die oorspronklike toneelstuk se styl jou eie maak, sodat dit wat jy skryf, sal aanpas by dit wat die oorspronklike skrywer gedoen het, anders gaan dit afsteek en die hele vloei van die toneelstuk bederf. Dis min of meer die situasie waarin ons in die kerk is. Ons het God se verhaal. Dis in die Bybel opgeteken, en dit vertel van God se betrokkenheid by die wêreld van voor die skepping af, die sondeval, Israel, Jesus, die vroeë kerk, en dit loop uit op die slotbedryf, die wederkoms. Maar tussen die verhaal van die vroeë kerk en die gedeelte oor die wederkoms is daar ’n stuk van God se storie wat nie geskryf is nie.

En dis ons werk om daardie ontbrekende stuk die deel waarin ons nou lewe, te skryf met ons lewens. Natuurlik kan ons nie skryf wat ons wil nie. Ons kan nie leef soos ons wil nie, want ons lewens moet inpas in God se storie. Ons moet deel word daarvan. En om dit te kan doen, moet ons weet waar ons vandaan kom, en waarop alles afstuur; hoe dit gaan eindig. Daarvoor moet ons die Bybel lees, en weer lees, en weer, en Heilige Gees vra om te openbaar wat geskrywe is, totdat dit só deel van ons is dat ons wéét hoe die verhaal loop en hoe ons daarby inpas.

Dis wat Paulus vir Timoteus skryf. Ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde. Let we’ll die Hele skrif nie die verskillende vertalings nie. Die hele Skrif, skryf Paulus. Jy kan nie sommer hier in die middel lees nie, baie van ons stuikel met die Ou Testament en wil net Nuwe Testament lees. As jy nie God se verhaal van die begin af ken nie, sal Jesus se koms nie vir jou goeie sin maak nie. Sal jy nie beloftes en profesies verstaan nie, sal Sy dood nutteloos klink, Want sy koms is deel van ’n baie groter verhaal, waarin my en jou lewe ook inpas. Jesus se kruisdood vee skoon beleide sondes.

Natuurlik is Jesus se bedryf die hoogtepunt. Daarin ontsluit Hy die hele verhaal, help Hy ons verstaan wat God se bedoeling eintlik is. Daarom moet ons veral die Evangelies lees en lees en weer lees, sodat ons goed kan verstaan wat Jesus gesê het, en ons eie sienings deur Hom gekorrigeer kan word. En daarom gebruik God 4mense wat skryf en elkeen sy manier, Want ons kan nie maar net glo en dink wat ons wil nie. Dit was die Fariseërs se probleem: hulle het nie God se verhaal goed genoeg geken nie, of liewer, hulle het hulle eie hoofstuk bygeskryf by God se verhaal soos húlle dit wou hê, en toe Jesus kom, het Hy nie ingepas in hulle skewe storie nie.

Ek sien gister hoe mense vra wie is oom Angus om so dag te reel… Mense dit kan gehoorsaamheid en BAAAAIIIIEEE voorbereiding wees. Ekt al gehelp met kampe max 100 mense dat ek die laaste week tot laat wakker sit met papier werk en relings en ek was nie eers n teamleader nie. Nou wat dink jy moet dit vat om meer as n miljoen mense saam te laat bymekaar kom. N Vriend se hul meer as 5ure N1 van bloemfontein tot in vanderbijlpark gery. Ons as mense kan nie in so kort tydperk so iets reel nie.

Jesus het nog meer kom doen, en daarom is dit óók belangrik om sy bedryf goed te ken: Hy het ons kom leer wat die styl is waarin ons moet leef, sodat ons lewens kan inpas in God se verhaal. Daarom moet ons Jesus bestudeer en ken, sodat ons Hom kan navolg, sy styl kan naboots, en so deel van die verhaal kan word. Om by Johannes te begin is puik. Paulus sê in vers 16 dat die Skrif ons help om ’n regte lewenswyse te kweek. Jesus was en is Heilig en so moet ons Heilig wees.

As ons deel wil wees van God se verhaal, as ons óns deel wil skryf aan God se verhaal, as ons só wil leef dat ons lewens afstuur op God se wonderlike slotbedryf met die wederkoms, dan moet ons die Bybel lees, daardeur geleer word en daardeur gekorrigeer word, want dis nie ons verhaal waarmee ons kan maak wat ons wil nie. Dit is Gód se verhaal, en ons is deel van sý storie.

Partykeer vat dit aan jou; vra dit van jou ’n bereidheid om te verander, nuut te dink, anders te dink as die wêreld en ander norme te hê as die wêreld, want jy leef as ’n burger van die hemelse koninkryk. Dís wat leerbaarheid beteken: dat jy besef jy weet nie alles nie. Iemand het iets mooi gese: Hy sê God het sy gees van selfgenoegsaamheid weggevat en hom ’n leerbare gees gegee.

As ons ’n leerbare kerk wil wees, sal ons soos die eerste gemeente ons moet toelê op die leer van die apostels, dws op die Bybel, sodat God ons daardeur kan vorm en skaaf en vernuwe om deel te wees van sy wonderlike verhaal. Hoe opwindend! Ek en jy is deel van God se storie; ons skryf God se storie elke dag! En as ander na ons lewens kyk…kan hul die verhaal reg verstaan? Kan hul sien dat ons lewensverhaal deel maak van die groter prentjie, van die toneelstuk? Baie dinge wat in die Ou testament gebeur word in die Nuwe Testament vervul, pas my lewens styl daarmee in? Leef ek passievol en leersaam dat ander uit my wandel kan sien, wat reg en verkeerd is? Mag jy n geseende dag geniet.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 93 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *