Gen. 22

God toets Abraham se geloof
God het ‘n plan vir ons lewe, en sal ons toets om te sien of ons op die weg kan wandel waarop Hy ons wil stuur.

Net soos ons op skool moet slaag voordat ons na ‘n hoër graad kan beweeg so toets God ons. God het Abraham ‘n groot nageslag beloof, nou vra die Here vir Abraham om sy seun te offer,

So onseker sou ek gewees het. En Abraham se ja dit is reg. Daarom het Abraham gegaan en op God se beloftes staad gemaak. Die groot nageslag het hy aan gedink. As God ‘n belofte gedoen het sal Hy die nakom al lyk die of dit nie gaan gebeur nie. Moenie na die omstandighede om jou kyk nie, glo in God en glo in Sy beloftes. As die toets kom staan op God se beloftes en doen wat gedoen moet word, onthou altyd dat die Here jou nooit sal verlaat nie, en ook nie vir jou seermaak nie. Jesus het gekom om ons te red en nie te vermoor nie! Ons was gister weer in n vergadering, waar AMSA (mittal vdbp) bespreek is en dat ons einde Junie sal hoor bly firma oop of nie. Ons het nou Abraham geloof nodig. Want ons het Abba Vader se hulp nodig.

Skrif wat ons kan lees is Gen. 22

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.” (HEBREËRS 11:6).

Wat is geloof? “Ek glo aan God.” As hierdie persoon gevra word: “Waarom glo jy aan God?” sal hy dalk sê: “Dis hoe ek grootgemaak is” of hy sê dalk: “Dit is wat ek nog altyd geleer is.” In sulke gevalle lyk dit dalk asof daar nie ’n groot verskil is tussen iemand wat geloof het en iemand wat liggelowig is nie. Maar om jou seun te offer wat jy lief het? Ek glo dis n hele ander storie.

“Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;” (ROMEINE 1:20).

“Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” (ROMEINE 10:17).
Die eerste stap om geloof in God op te bou, is dus om te ‘hoor’ wat die Bybel werklik oor hom leer. “Hou as voorbeeld van gesonde woorde dié wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is.” (II TIMÓTHEÜS 1:13).

As jy tyd in die Bybel spandeer, sal dit jou help om gegronde antwoorde te vind op belangrike vrae, insluitende: Wie is God? Watter bewyse is daar dat Hy bestaan? Gee God werklik vir my om? Wat is God se voorneme vir die toekoms? God bly die God van wonders! Bewyse van die feit dat God bestaan, is oral om ons God se Getuies sal graag die Bybel met jou studeer.

“En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.” (JOHANNES 17:3).

Gaan ek opgee en terug sit? Of gaan ek mense vra om saam te bid? Gaan ek van my kant af opgee en stress en met hart probleme sit? Of gaan ek my beste gee by die werk en in my hart weet ek het my deel gedoen, die res is in Vader se hande. God is gister vandag en vir Ewig dieselfde en niemand kan ons van Sy liefde skei nie. Ons is Sy regverdige kinders en Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Hys n waarmaker van sy Woord. Nooit sal n deur toe gaan as Vader nie alreeds n deur geopen het nie.
As Hy die dode kan opwek na 4dae! Die see in 2skei en kos vir duisende kon gee is die n kleinigheid in God se oe. Ons almal saam kan n verskil maak. Die wat nie 22ste kan deurgaan vir bid dag nie, jy kan die dag biddend deurbring by jou huis. Kom ons staan op God se Woord. Die ram is daar gereed vir offer, maar ons sien hom nog nie. Wanneer ons tot op die laaste getoets word Roep die Stem…Amen Amen die Here Voorsien.

Mag ons Harte en Monde dieselfde taal praat en ons twyfel eenkant toe skuif.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 123 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *