Rigters 13

Joey Hanekom

Ons staan stil by Rigters 13 op so pragtige nuwe dag. Dinge kan partykeer baie uitsigloos lyk. Vir 40 jaar oorheers die Filistyne die Israeliete – ‘n baie lang tyd. Te midde van hierdie uitsigloosheid is daar ‘n kinderlose egpaar – ‘n man met die naam Manoag en sy vrou (wie se naam ons nie hoor nie). Niemand sou in hierdie tyd ‘n wonder van God verwag nie. Veral nie Manoag en sy vrou nie. Tog is dit juis aan hulle wat die Engel verskyn en nie net die geboorte van ‘n seun aankondig nie; ook dat hy ‘n kind sal wees wat aan die Here gewy sou wees om Israel van die Filistyne te red.

Ons lees op paar plekke waar iets soort gelyks gebeur het. Dat n Engel die boodskap bring.
Sara: “EN die HERE het Sara besoek soos Hy beloof het; en die HERE het aan Sara gedoen soos Hy gespreek het: Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom ’n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem.” (GÉNESIS 21:1-3).

Hanna: “Daarop sê sy: Mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die HERE aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom; en Élkana het sy vrou Hanna beken, en die HERE het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, ’n seun gebaar en hom Samuel genoem; want, het sy gesê, ek het hom van die HERE gebid. Toe die man Élkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan die HERE die jaarlikse offer en sy gelofte-offer te bring, ” (I SAMUEL 1:18-21).

Maria: “En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ’n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.”. (LUKAS 1:35-38).

Die vrou moet haar aan die Here toewy soos n Nasireer. Wat is n Nasireer? Nasireer word in Num 6:1-21 bespreek ook Amos 2:11-12. Die heel belangrikste eienskappe sal wees weerhouding van wyn of bier of enige produk van die wingerdstok. Hare en baard mag nie geskeer word nie. Niks onrein eet of om naby n lyk te kom nie. Manoag besef nie wie die boodskap bring nie, al praat hy van die Man van God. Soos n goeie gasheer (Abram Gen 18, Gideon Rig 6:19-22) bied hul die persoon iets aan om te eet. Jes 5 se Jesus is die wingerdstok.

Die ma, moeder, vrou, bruid is baie belangrik sy bepaal nasionaliteit, sy bepaal die godsdiens, en opvoeding van haar kind. Simson Se lewe begin  as hierdie wondergeboorte ons lees sy ma was kinderloos. Hierdie kind is gebore om eenkant  gesit vir God te wees en te lewe hy was van geboorte tot met sy  dood aan God gewy. God se plan  lees ons was om sy volk deur  hierdie seun Simson te begin verlos. Die seun  wat so baie ontvang  het en van  wie God en mens sekerlik so baie verwag het. Sien God ken n groter prent en gebruik despirate moeders met lee moederskoot, om n wonderwerk te laat gebeur.

Is ons nog oop vir die God wat wonders doen? Ek is besig met n eksperiment wat 4 mei gemaak het. En vandag het ek groei gesien, n wonderwerk. Word ons geloof dood gedruk deur ons uitsigloosheid? Die feit dat die engel nie sy naam gee nie dui daarop dat sy naam te wonderlik is – Hy is te wonderlik – ons kan Hom nie in ons boksies van moontlik en onmoontlik pas nie. In ‘n uitsiglose tyd en uitsiglose persoonlike en gemeenskaplike omstandighede is dit goed om van so ‘n God te hoor.

Here, dankie dat U die God van wonders is. Dat U baie meer kan doen as wat ek as mens kan dink of droom. Help my om altyd oop te wees vir dit wat net U kan doen. Dankie dat U altyd dieselfde is reg deur die Woord. U alleen kan die onmoontlike Moontlik maak. Laat ek soos Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. In Jesus Naam. Dankie Abba Vader.  Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 121 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *