2 Kings 24:14-15

Deur Joey Hanekom

Warrior van God Waar is jou geloof?

Die wat agter bly, het die arm mense in God se kerk geword.
En hy het die hele Jerusalem weggevoer en al die owerstes en al die mense van vermoë, tien duisend ballinge, en al die smede en die slotmakers; niemand het oorgebly nie, behalwe die arm mense van die land. En hy het Jójagin in ballingskap weggevoer na Babel, en ook die moeder van die koning en die vroue van die koning en sy hofdienaars; ook die magtiges van die land het hy in ballingskap uit Jerusalem na Babel laat gaan. (2 Kings 24:14-15)

En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God: Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. (Rev 3:14-22)

Jy se dit gaan goed met my. Ek’t n huis, ek’t n gelukkige huwelik. My werk is tops. Ek’t twee karre waarmee ek kan ry. Ek dra name brand klere. Daar is n nes eiertjie, in die bank. My koskaste oorlopens toe vol. Ek gaan kerk toe pastoor en ek betaal my tiende. Eks baie gelukkig. En jy besef nie dat dit jy is ellendig en arm en blind is nie. Jy is n soldaat sonder wapens, in n verskriklike oorlog. Die dag as die Here vir sy kerk se: jy weet nie hoe pattetiesjy lyk in die oe van die sondaars nie. Ons, ek ook ingesluit het n verleentheid geword vir die Woord van God. Ek loop en spog van God se heerlikheid en bonatuurlike kragte. Ek sal nooit weet hoe arm ek werlik is nie, voordat ek nie eers n ander mens sien wat ryk is, wat oorvloed het nie. As ek eers n goedgewapende goed opgeleide gedissiplineerde soldaat sien, vir wat veg vir wat syne is. Dan kom ek agter hoe is ek ontwapen. Ek sal nie eers weet dat ek iets verloor het, totdat ek n man kry wat God gevind het nie. Hoe sal ek God beklaag?  God maak gesond. God weet alles. Hoe kry ek dit reg as God net eers n man kan kry om te kan wys, n krygsman, n krygsman wat gaan haal het by die Here. Wat sy buit terug gebring het, soos Abraham.

Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. (Rev 3:15-16)

n Lou christen beteken niks vir God nie. n Lou christen beteken niks vir siekes nie. n Lou christen beteken niks vir verlore siele nie. n Lou christen beteken niks vir n sterwende mens nie. Geen geloof Geen aksie. Geen geloof geen russeltaat nie.

En hy het die hele Jerusalem weggevoer en al die owerstes en al die mense van vermoë, tien duisend ballinge, en al die smede en die slotmakers; niemand het oorgebly nie, behalwe die arm mense van die land. En hy het Jójagin in ballingskap weggevoer na Babel, en ook die moeder van die koning en die vroue van die koning en sy hofdienaars; ook die magtiges van die land het hy in ballingskap uit Jerusalem na Babel laat gaan. (2 Kings 24:14-15)

Satan is die god van hierdie wereld. Jerusalem is jou gees, die huis en die plek waar God regeer. Die plek waar jy die Here se aangesig soek en waar jy die Here aanbid. Daai binnekamer van jou. Toe Jerusalem, sondaars gees van plesier en losbandigheid kom en slaan rondom jou. Jou Jerusalem waar God woon. Jou Jerusalem die gemeente van Christus. Die satan beperk en verlei jou.die tyd om in God se Woord tyd te spandeer, het verdwyn. Bybelstudie het weg gekwyn. Geen ware gebedslewe. Wanneer laas was jy alleen met God in n gesprek? Wanneer laas trane, berou en gesmeek? Waar is die ware  warriors? Ons het nie meer n veg gees nie. Ons het verloor. Ons is tevrede met wat ons sien en wat ons het. Hoe sal ek weet ek het iets verloor? Hoe sal ek weet hoe gaan dit met my? n Lewe met net sonskyn is n woestyn. n Lewe met net reen is n moeras. Hoe kan ek die Here prys?  Hoe kan ek nog aanhou bid? Hoe kan ek nog aanhou gee? Hoe kan ek nog aanhou die Here dien. Ek’t dan n doodsvonnis gekry oor my siekte! Ek’t dan n doodsvonnis gekry oor my harteloosheid! Ek’t dan n doodsvonnis gekry oor my egskeiding! Het ek genoeg geloof, om die oorlog teen satan en sy demone te wen?

Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. (Luk 10:19)
Hoekom is die satan dan los in jou lewe, by jou werk en in ons land? Hoekom is satan los in ons kerke? Daar waar ons aanbid? Is dit omdat die bidkamers leeg geword het? Is dit omdat ons kerke leeg geword het? Ons is ontwapen deur satan. Hy gee nie om as jy kerk toe gaan nie, hy is ook daar. Hy gee nie om as jy n gebedslysie preuwel in jou binnekamer nie. Ek praat van die verlore seun se tipe gebedslys. Gee my dit en gee my dat en gee gee gee gee…… weet jy wat bekering herstel?

Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. (Luk 15:18-20)

Here maak my n dienskneg! Satan vrees bidders wat met trane en smeking en sterk na God uit roep. Petrus wat skink. Jesus aan die kruis. Geloof is jou wapen wat die wereld oorwin. Geloof is die manier hoe ek by God kan koop. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. (1Joh 5:4)

“O ALMAL wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!” (JESAJA 55:1).

Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Heb 11:6)
Geloof is die manier hoe jy by God kan koop. As die Here ons wil help ons geloof wil bou, dan stuur die Here vir jou n teenstaander n opisisie. n Leeukuil, n smeltoond, dan stuur die Here jou Babilon toe dat jy verdruk en benoud word dat jy kan wys wat binne jou is. Hy laat toe dat swaarkry of dalk beland jy in die hospitaal. Hy laat toe dat die apostels vervolg en verdruk word, en vlug en daarna word hulle God se predekers in Samaria en bring herlewing en die sondaars kom tot bekering.
En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in dié tyd ‘n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judéa en Samaría, behalwe die apostels. (Act 8:1)

Wanneer is ek arm in God se oe? Ons is naak, ja, want alles, maar alles wat ons besit, behoort aan God. Selfs nie eens die klere wat ons vanoggend dra, behoort net aan ons nie. Ons werk wat ons doen is deur God aan ons geskenk, ons gesondheid om daardie werk te doen, is deur God geskenk. Wanneer ek lewe sonder geloof? Ons het baie hoop. Hoop is die stasie. Die treinspoor se naam is leidsaamheid, suffering, trane. Geloof is die trein. Die trein trokke wat aanhou bid aanhou buig, aanhou prys, loop op die spoor van leidsaamheid. Sal my geloof my by die stasie bring. Dan kan ek se God het my deurgedra. Is u deel van die verleentheid van die kerk? Het jy genoeg geloof vir die oorlog? Ek praat nie van geloof om ryk te word nie. Dis saad wat geplant is, wat gaan opgroei en sterk in die Here gaan wees. Of is jy een van die armes wat agter bly, wat se nee…dit gaan goed met my. dit gaan goed met my huwelik. Kan jy as alles om jou plat val nog steeds se: al is daar geen vye aan die boom, al is daar geen amandels, geen druiwe, geen beeste, geen vee, Nogtans sal ek jubel in die Here. Kan ek soos Job wees, God het met hom gespog. Kan ek soos Job opstaan op die einde en se: nou kan ek God van naby my oe het U HEERLIKHEID gesien. Ek wil U oproep vir oorlog. Gaan in jou binnekamer, spandeer tyd met God. En spandeer tyd in die Woord. Spandeer tyd met gebed. Roep na God. Dit is die uur wat die kerk soek nou in SA. Die warriors, die mense wat opstaan vir God. Die Here seen. Geseende naweek.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 75 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *