Filemon 15-25

Beleggings

Filemon 15-25

Paulus het baie gewaag deur ‘n geestelike belegging te maak in ‘n skatryk heiden. Sulke soort beleggings werk nie sommer nie. Ryk mense wil gewoonlik totaal onafhanklik wees, en nou moet hierdie Griekse grondeienaar homself afhanklik stel van God. Dit is nie maklik nie! By God is niks egter onmoontlik nie en Paulus se belegging slaag wonderlik!

Paulus kom egter nou en hy herinner vir Filemon aan hierdie belegging wat hy destyds gemaak het. Dit was aan Paulus te danke dat Filemon in die eerste plek die verlossing in Jesus kon smaak en sodoende die ewige lewe kon kry. Teenoor sy medegelowiges leef Filemon nou sy liefde onvoorwaardelik uit.

Die vraag is egter wat sy houding sou wees teenoor ‘n wegloperslaaf wat hom waarskynlik ‘n klomp skade berokken het? Die situasie het egter totaal verander en hierdie einste nuttelose slaaf is nou ook ‘n nuttige medegelowige. Paulus lê dit nou op die hart van Filemon dat hy nie moes vergeet dat Paulus hom na Jesus gelei het nie. Wanneer Onesimus weer by hom uitkom, moes hy dink aan Paulus se pleidooi om Onesimus met ope arms terug te neem. Miskien moet hy Onesimus se drostery sien as ‘n tydperk waarin Onesimus herskep moes word van onbruikbare slaaf na geliefde broer. “Maak asseblief my hart bly,” pleit Paulus by Filemon.

Die vraag aan jou vanoggend is, of jy alreeds Jesus se liefde in jou lewe gesmaak het? Het jy al Sy volkome vergifnis en kwytskelding ontvang? Ek vertrou dat dit wél die geval is en dat jy ‘n gelowige is! Daar was alreeds iewers in jou lewe ‘n belegging in jou gemaak deur iemand wat baie vir jou omgegee het. Daarom vra ek vanoggend van jou, nee, eintlik pleit ek by jou om twee dinge te doen, as jy dit nie alreeds gedoen het nie.

Die eerste ding wat ek van jou vra, is om te sorg dat daardie belegging in jou waarlik werk. Om maar net passief ‘n gelowige te wees wat die hele tyd gevoed moet word, laat jou naderhand geestelik “oor-vet” word sodat jy uiteindelik totaal stagnant is en niks vir die Koninkryk kan beteken nie. ‘n Tenk vol water wat net daar staan en nooit gebruik word nie, stagneer en die water word vrot en vol paddaslyk. Water moet gedurig vloei en gebruik word, dan is dit nuttig en dit bly vars.

My pleidooi is, met ander woorde, dat jy aktief sal raak in die Koninkryk. Neem deel aan die aktiwiteite van jou gemeente. Wees nuttig! Filemon het dit gedoen. Hy het dit wat hy gehad het, sy huis en sy gasvryheid tot beskikking van die gemeente gestel. Hiermee het hy die gemeente die kans gegee om te kon blom. Paulus het dan ook die vrymoedigheid gehad om vir Filemon te vra om vir hom huisvesting gereed te hou wanneer hy uit die gevangenis vrygelaat word. Hy kon dit doen want hy het geweet dat Filemon gasvryheid beoefen.

Die tweede ding wat ek van jou wil vra is of jy dit nie sal oorweeg om sélf ‘n belegger te word nie. Jy kan dit doen deur die grootste belegging te maak wat jy ooit in jou lewe kan maak, ‘n belegging met bitter min risiko’s en met absoluut onbeperkte rente. Jy wil vra hoe jy dit kan doen? Gebruik die talente wat jy het om die Evangelie uit te dra aan iemand anders. Dit kan dalk wees na die Goddelose wêreld daar buite. Maar dit kan ook wees na die doodgewone mense wat elke dag jou pad kruis. Dalk diegene wat saam met jou werk of dalk jou vriende of persone wat saam met jou gholf speel.

Nou wil jy dalk protesteer, dat jy nie kan preek nie of wel ter tale is nie. Daar is baie maniere om die evangelie uit te dra. Wees kreatief. Gaan sit en beplan deeglik. Bid dat die Heilige Gees jou sal wys op watter wyse jy die Woord kan versprei, of dalk iemand kan help om dit te doen. Selfs al nooi jy net iemand uit om saam met jou na ‘n besonderse kerkdiens te gaan. Onthou jy die verhaal van die Samaritaanse vrou by die put? Sy het absoluut géén teologiese kennis gehad nie. Al wat sy gedoen het was om vir die mense te vertel dat sy die Christus gekry het. Sy het die hele dorp in beroering gehad en almal het na Jesus gekom. Met enkele eenvoudige woorde was sy ‘n uiters suksesvolle evangelis. Jy kan dit ook wees!

Onthou egter: ‘n goeie belegging kos navorsing en beplanning, net so ook om te belê in die Koninkryk van God. Begin met ‘n klein belegging, en “waag” dan al groter totdat jy onbevrees en met volle selfvertroue soos Paulus links en regs beleggings kan maak. ‘n Klein belegging kan byvoorbeeld wees om vir die persoon by die tolhek ‘n traktaatjie in die hand te stop. Doen dit gerus saam met ‘n goedkoop lekkertjie.

Paulus sluit die brief af met groete van ‘n mede-gevangene asook sy medewerkers. En dan spreek hy ‘n seën uit oor sy lesers. Vanoggend is dit dan ook my wonderlike voorreg om soos Paulus, jou te seën met die woorde: Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees!

Here, dankie dat iemand die moed gehad het om in my te belê. Help my asseblief om daardie belegging ten volle uit te leef en om sélf ook weer beleggings te maak, in Jesus Naam.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 112 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *