GAL 6:14

Sjoe maar die mens kan kla en moun oor alles.
“Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.” (GAL 6:14). Net gou iets regstel oor die Kruis. As ons sê ons roem oor die kruis, is dit nooit dat ons dit aanbid nie, dit is dat ons dit wat daar gebeur het wil “omhels”, wil oordink, wil oorvertel. Ons kyk nie na die kruis nie, maar na die een op die kruis en verwonder ons oor dit wat Hy daar vir ons gedoen het. Die gebeure aan die kruis is skrikwekkend, want Jesus het daar ‘n vervloekte geword; Hy is daar verbrysel, gespot, geslaan, verneder; sy bloed het daar gevloei en Hy het grusaam gesterf.

“Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek; maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek: Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos.” (NÚM 21:4-5)

Daar is dit alweer, soos dikwels in die woestyn: die mense kla ALWEER. Hierdie keer was hulle moeg daarvan om manna te eet. Dié manna wat God uit die hemel vir hulle gegee het. Gratis, vry en verniet! Hulle het nie daarvoor gewerk, of dit gekoop of “verdien” nie.
Moun en groun met die Witbrood onder die arm.

Ons is baie keer so ontdankbaar oor alles. Sjoe dis somer, dis so warm wens winter kan kom. Sjoe dis winter vanmore, ryp le op gras en my tone vries wens die somer wil kom. Nou wat soek ek eindelik? Ontevrede met alles.

Ek dink in elk geval nie manna het só sleg geproe nie:”Die manna was soos koljandersaad, en dit het gelyk na balsemgom.” (NÚMERI 11:7).

Man koljander is lekker, veral n stukkie gedroogte vleisie lekker gespice of n chilli bite.
“En die huis van Israel het dit MAN genoem. En dit was wit soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek.” (EX 16:31).

In Numeri 14 het hulle lus geword vir vleis en was hulle ook so ondankbaar oor die manna: “EN die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê: Wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor; daar’s glad niks nie: net die manna is voor ons oë. ” (NÚM 11:4-6).

Nou vra ek myself af: hoe kon hulle so ondankbaar wees? God het hulle ALLES gegee, hulle het wonderwerke gesien, die 10 plae beleef, droogvoets deur die rooi see gekom, Hy het vir hulle water uit ‘n rots gegee, Hy het hulle versorg, SOVEEL dat Deut 8:4 sê:
Jou klere het in dié veertig jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie.
Doen ons nie dalk dieselfde nie? Is ons ook so klaerig, selfsugtig, ondankbaar, ontevrede, vergeetagtig? So sonder geloof?

Toe stuur die Here giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid.
Daarop sê die Here aan Moses: Maak vir jou ’n giftige slang en sit dit op ’n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses ’n koperslang gemaak en dit op ’n paal gesit: en as ’n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Num 21:6-9

Ek sien hier dat hulle opstandig en rebels is, dan volg daar straf. Dit bring hulle na berou, en God bewys genade! Is dit nie die boodskap van die hele Bybel nie? Dit lyk vreemd dat God vir Moses sê om ‘n beeld te maak van  juis DIT wat die mense doodgemaak het, en nou moet dit as ‘n kuur/genesing/redding dien. Soos met AL die Here se oplossings het dit egter gewerk, en dié wat in geloof na die koperslang opgekyk het, het gesond geword.

Hulle moes egter daardie DAAD van gehoorsaamheid doen, nl. KYK.

Joh 3:14-16 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Waarvan word ons genees as ons na Jesus “kyk”?
Ons sonde is dit wat ons laat sterf, en waarvoor ons genesing nodig het. Ons is hulpeloos teen sonde (nes die Israeliete teen die slanggif was).

Joh 8:34 Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ’n dienskneg van die sonde is.En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.Ek weet dat julle die geslag van Abraham is; maar julle probeer om My om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle: Joh. 1:48; Gal. 3:7,29, Rom 3:23

Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie (is ver van God af) Sonde is eintlik ons opstandigheid / rebelsheid / ondankbaarheid / eis van ons regte.  Rom 6:23 Die loon van die sonde is die dood

Die koperslang het gelyk soos die ding waarvoor daar ‘n kuur nodig was. MAAR Jesus was volmaak en sonder sonde. Al het Jesus niks sonde gehad nie, het Hy daar gehang met al ons sonde op Hom, ‘n vervloekte as gevolg van ons sonde wat op Hom neergekom het.

Hy het die wêreld se sonde op Hom geneem: 2 Kor 5:21 kom ons try meer tevrede wees en fokus op dankbaarheid.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 110 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *