GÉN 1:26-27

Joey Hanekom

Dis woensdag more. En ekt baie om te doen. Dis dag af en maand einde en ek sal moet vroeg opstaan. Ek gaan kruip in. Die komberse warm en ek nogals moeg. Een vir een spier verslap en ek sak weg in n diepe slaap. Wakker word dis die alarm wat op die bedkassie raas. Dis 5uur. Stemme in my kop: dis koud en te vroeg, dis donker buite, vir wat wil jy so vroeg opstaan? Baie moee stywe spiere van gister se werk le in rebellie en maak of hulle nie my brein eers hoor nie, wat se opstaan tyd nie. Die oormag stemme gee my spiere die krag om die snooze te druk, terwyl dit nie eers toestemming gevra het nie. Die kombers is dik en warm. Tipies iemand wat spreekwoordig wag dat sy skip inkom. In kontras sou ek eerder dieselfde stemme wou hoor, hul “spite” en besluit om die regte keuse te maak om op te staan. My kop op te lig, voete gly onder die warm komberse uit, ek sit regop. Sit alarm AF. Ek het geluister na die een stem. Daar is n rede hoekom jou wekker op jou dag af 5uur afgaan. Moenie eer na die komberse kyk nie. Daar is baie om te doen.

Keuses
1. Geluk is loto kaartjie (soos baie stemme vir jou se)
Of
2. Sukses is hardewerk en opoffering. (Wat die een regte stem se)

Dit was God se keuse om die Mens te maak. En Hy het geweet om n eie Wil vir die mens te gee, is moeilikheid. Hy dwing niemand, maar vergewe en hoop en vertrou die mens sal verstaan en glo in Hom met Sy wonderwerke.

“En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. ” (GÉN 1:26-27).

Een van die eienskappe van ons Here wat jy en ek het, is die vermoë om keuses te maak.

“Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die HERE jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ’n eed beloof het om dit aan hulle te gee.”(DEUT 30:19-20).

“16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. JOH 3

Iets wat ek gelees het.
THE POWER OF CHOICE
When each of us is born in this world we are given a very special gift from God. This gift is more beautiful and priceless than you can imagine. It has the power to transform your life and the world around you. It has the strength to face any problems that may come your way and overcome them. It has the energy and ability to make you the person you always dreamed you could be. It has the miracles and magic to fill your body with health, your mind with peace, your heart with love, and your soul with joy. What is this glorious gift from God? It is simply the power of choice. One of the greatest days of my life was the day when I realized that with my every choice I could choose love, joy, and oneness with God, and then share them with the world. It was then that I saw the infinite possibilities for peace, happiness, delight, growth, and learning that existed in this life. It was then that I saw too how I could be a powerful force for good in this world. Don’t ignore your own power of choice then. Use it, cherish it, and allow it to help you be a powerful force for love, joy, and God in this life. Use it to smile at your neighbours, hug your children, and tell your family just how much you love them. Use it to watch the sunrise, plant some flowers, and thank God for your life. Use it to give to a charity, help a friend in need, or donate a pint of blood. Use it to sing joyously, dance delightedly, and laugh happily everyday. Use it to share the wisdom of your mind, the goodness of your heart, and the strength of your soul with all who need them. Use it to make yourself a better person, your neighbourhood a better community, and the world a better place. Use it to share your talents with the world, your love with everyone everywhere, and your joy with the entire universe. Use it to grow in oneness with life, in oneness with others, and in oneness with God for all eternity.

Sjoe wie kan dit duideliker stel? Daar was ongelukkig ni n naam by nie. Maar kom ons gryp iets vas en hou op se. Man dis my lewe ek maak soos ek wil.
“terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.” (II KOR 10:5-6).
Amen

Geseende dag ons gesels weer more

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 84 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *