Jak 2

Joey Hanekom

Ek en n vriendin gesels gisteraand en ons praat oor Dont judge a book by its cover. Vele kere dink ons nie, ons sien iemand en diskrimineer hom nog lank voor ons met hom gesels. Soms sien jy net lang hare tatoes en diep binne die mooiste sagste man. Soms kyk jy na iemand se klere en oordeel persoon. By die werk gekom lees ek TOEVALLIG (Toe val God se lig) in Jak 2 die volgende:

“MY broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering ’n man inkom met goue ringe aan die vingers, met ’n pragtige kleed aan, en daar kom ook ’n arm man in met vuil klere aan; en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê: Gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle: Gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit —het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister, my geliefde broeders — het God nie die armes van hierdie wêreld I Kor. 1:27 ens.uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat Hy beloof het aan die wat Hom liefhet nie? Maar julle het die arm man oneer aangedoen. Is dit nie juis die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster oor julle aangeroep is nie? As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself — dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ’n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.” (JAK 2:1-13).

“maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;” (I KOR 1:27).

Ons was eendag op n leeu plaas, en weet toe: vandag sien ons n leeu. Die leeu is immers groot en sterk en hy is die koning van die diere. En as hy brul… daardie stem maak jou bene jellie.
Skielik merk ons ‘n beweging in die vaal gras. Opgewonde soek ons die oorsaak daarvan. En dan die teleurstelling: dit is maar net ‘n ou vaal, hiëna met ‘n askies dat ek hier is gevreetjie en ‘n paar agterbene wat lyk of hulle ‘n ander rigting wil loop as die sterk voorlyf. Wat is die ware feite? Die hiëna is nie noodwendig ‘n aasdier nie, maar hy is ‘n uitstekende jagter. Dikwels is dit nie hy wat die leeus se vangs aas nie, maar juis die leeus wat ‘n hiëna se vangs aas. As ‘n wildkenner leeus wil lok, dan speel hulle opnames van die geluid wat hiënas by ‘n vangs maak. Hy is ongelooflik sterk, en sy kakebene het baie groter krag as dié van ‘n leeu.

Diskriminasie gebeur wanneer ons mense se waarde meet aan hoe hulle lyk. Het jy al opgelet hoeveel klieks soms in die kerk is? Ons gaan gevoelloos om met ander mense se gevoelens, hulle omstandighede en hulle ideale. God het n totaal ander benadering tot mense. Die waarskuwing is duidelik dat as Jy diskrimineer gaan God ook teen jou diskrimineer. Daar is baie vorme van diskriminasie: dit word daagliks op die een of ander wyse toegepas. Dikwels word daar teen vrouens gediskrimineer, veral wanneer dit kom by bevordering in die werksituasie. Die sterk man kry gewoonlik die voorkeur, al is die vrou beter gekwalifiseer vir die pos.

Jesus het self die wet opgesom (Mattheus 22:39) toe Hy gesê het dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself. Om jou naaste lief te hê beteken dan ook dat jy nie mag diskrimineer teen iemand nie, want deur te diskrimineer ontneem jy daardie persoon van sy lewensgeleenthede. Dit is byna soos om moord te pleeg! Jakobus maak dit baie duidelik dat as jy in een enkele opsig ‘n wet oortree, dan maak jy jou skuldig aan die verbreking van die hele wet van God. Barmhartigheid is die teenvoeter vir diskriminasie.

Daar word gesê dat geen mens se vingerafdruk dieselfde is nie. Uiteindelik sou ons kon sê dat elke mens op aarde ‘n unieke identiteit het. Self die hare op jou hoof is getel. Almal is anders en niemand is dieselfde nie. Ek is skof werker al vir meer as 25jr en dra graag jeans en tshirt. Dis wie ek is. Ek word dikwels gestenig daaroor. Die grond van ons hoop op die ewige lewe is en bly altyd: Christus en sy verdienstes. Niks anders kan ons red nie. Selfs ons geloof in Hom kan nooit die grond van ons hoop wees nie. Dis net die middel wat God ons in genade gee om die seëninge deur Christus verwerf, vir ons toe te eien. Verootmoediging

Die goeie nuus van ons fokusvers is dat ons nie onderskeid mag maak tussen mense nie omdat God in sy liefde en genade nie onderskeid maak tussen ons sondaar mense wanneer Hy ons as sy kinders aanneem nie. Ten einde God se genade te beklemtoon, sou dit dus ook vandag goed wees om onsself voor die Here te verootmoedig juis omdat ons soms aan hierdie genade twyfel .

“Volgens die uiterlike beoordeel,” sluit duidelik by die Ou Testament aan. Dis bekend hoe Samuel deur Dawid se broers beïndruk is (1 Sam 16:7; Lev 19:15 en Ps 82). Die Bybel is daarvan vol dat God geen aannemer van die persoon is nie.

Lees ook:
“maar hulle het hom geneem en geslaan en hom met leë hande weggestuur. En weer het hy ’n ander dienskneg na hulle gestuur; en hom het hulle gestenig en aan die hoof gewond, hom skandelik behandel en teruggestuur.” (MARKUS 12:3-4).

“Hulle het toe van die Raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy Naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is.” (HANDELINGE 5:41-42).

Rom 1:24.
Lev 19:18
Rom 13:9,
Mat 6:14-15;
Mat 18:21-35

Die twee gebooie word saam aangehaal, maar die klem val op die sesde gebod. Ten diepste gaan dit in skeefgeloopte verhoudinge om hierdie gebod. Om iemand “uiterlik te beoordeel” mag vir baie na ‘n geringe saak lyk, maar vir Jakobus is dit sonde, die oortreding van die wet, want dit openbaar die gesindheid waarteen God in die sesde gebod waarsku. Miskien het jy dit al beleef: Jy word aan iemand voorgestel, die persoon is vriendelik en vra in watter sport jy belangstel. Toe jy die sport noem, verander die trant van die gesprek totaal. Die persoon is jou gewoon vyandig gesind! Vra jy wat dan nou verkeerd is, hoor jy dat mense wat dié sport ondersteun almal onbeskofte boewe is! Of miskien het jy iemand se vyandigheid of afkeur beleef bloot omdat jy aan ‘n ander rassegroep behoort of omdat jy nie ‘n telefoon het om te kan terugbel nie. Miskien is jy al verkleineer of is daar met jou die spot gedryf omdat jy ‘n sekere kleur hare het, omdat jy kort is, omdat jy ‘n werk doen wat min aansien het of sommer net oor een of ander belaglike rede. Ja, dit is belaglik wanneer een mens oor ‘n ander ‘n opinie vorm op grond van een of ander oppervlakkige en onbelangrike stukkie inligting. En as hierdie stukkie inligting nog jou verdere optrede teenoor die persoon bepaal, is dit nie meer belaglik nie, dit is verskriklik verkeerd. Diskriminasie, sê die woordeboek, is om onderskeid te maak. Maar diskriminasie het ‘n lelike woord geword, want die gronde waarvolgens die onderskeid gemaak word, is dikwels onbillik.

Here, gee asseblief vir my ‘n hart van liefde – liefde teenoor my naaste, en vergewe my asseblief waar ek nog so dikwels teenoor ander mense diskrimineer.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 74 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *