JEREMIA 29:11

Keuses
“Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ’n hoopvolle toekoms te gee.” (JEREMIA 29:11).

Hoe gebeur dit dat in een gesin twee seuns is wat hemels breed verskil? Een n peoples pleasure en hy perform. Onderskeidings. Eerste in klas, en graad. Hy begin werk leer verder, alles val in sy skoot.

Die tweede n pragtige mense kind. Mooi kind van die Here. Begin seksueel by meisies kuier. Begin skool bank. Later rook, drink dwelms. En op die ouderdom 21jr en 2maande, sterf hy.

Moeilik om te verstaan. Telkemale le hy op sypaadjie, gerook weg, weet nie waar hy is nie. As ek hom wil optel hys net te swaar, en waarheen vat ek hom? Kom ek tuis en klim in my bed wonder iets diep in my: waar slaap hy vanaand, het hy al geeet? Ek luister na n stuk wat vertel hoe iemand gesteel het om tronk toe te gaan.

Dit gebeur so: ek sit in die hof om iemand te ondersteun. n Polisieman bring n ouerige man in, en laat hom in die beskuldigings bank staan. Landros begin om te se Meneer Zet, dis die tweede keer in my geskiedenis in die regsbank, wat iemand net skuldig pleit en tronkstraf vra. Die landros vra verdediging: Hoeveel jaar soek julle meneer? Edelagbare meneer Zet wil 15jaar he. Meneer Zet jyt n winkel diefstal en seker gemaak hul vang jou. En nou vra jy tronkstraf? Wat het jy te se vir jouself? Ek is n dwelmverslaafde en wil graag skoon kom. En in die tronk is programme en medikasie vir onttrekkings simtome. Ek sien dit regtig as die enigste uitweg. Meneer Zet, jy was al in verskeie inrigtings, as jy regtig wil skoon kom sou jy mos lankal daai keuse gemaak het. Jy was al 6maande in tronk en by al die volgende plekke… En jy sal nooit regkom nie, jy wil nie gehelp word nie. Jy was 2jaar korrektiewe dienste, verskeie waarskuwings, boetes en het reeds 5jaar opgeskorte vonnis. Die programme is net te kort en ek kan jou nie lewenslank gee vir winkel diefstal nie.

Verdediging vra 5jaar. Meneer Zet jy’s 43jaar en lyk of jy 80 is. Jy’t niks van jou lewe gemaak nie. Jou bene swak en vel lyk swak. Jy’t matriek geslaag. Top student, jy kon mos al iets van jou lewe gemaak het. Nog nooit n vaste werk gehad nie. Jy was nog nooit getroud, geen vrou of kinders, geen besittings. Net die klere wat jy aan het. Jou ouers en familie wil niks met jou te doen he nie.  Wanneer gaan jy die regte Keuse maak? Ja dis reg edelagbare, dis hoekom ek nou wil regkom. Ek kan dit nie self doen nie. Die hamer slaan en n stem meneer Zet 5jaar tronkstraf en 5jaar opgeskort.

“Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” (JOH 10:10).

Watter raad en watter waarskuwing het Salomo aan Ons jong mense gegee?

“VERBLY jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë; maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid.  ” (PREDIKER 11:9-10).

Lees oor die erfporsie in (Lukas 15:11-23). Maar wat sal gebeur wanneer die geld opraak? Hy sal beslis spyt wees dat hy so onverantwoordelik opgetree het! Gestel daarenteen dat hy die geskenk gebruik om vir die toekoms te bou, miskien deur die meeste daarvan verstandig te belê. Dink jy dat hy later, wanneer hy die voordele van sy belegging geniet, spyt sal wees dat hy nie al sy geld gedurende sy jeug op plesier gespandeer het nie? Natuurlik nie!

“Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.” (OPENBARING 7:16-17).

“En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. ” (OPENBARING 21:3-4).

“Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!” (JAKOBUS 4:8).

“En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.” (MATTHÉÜS 22:37). Dan sal jy mos nie meer die verkeerde wil doen nie.

“Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Baie planne is in ’n man se hart, maar die raad van die HERE, dié sal bestaan. Die kostelike besit van ’n mens is sy weldadigheid; en liewer ’n arme as ’n leuenagtige man.” (SPREUKE 19:20-22).

Ja, as jy na God luister en hom gehoorsaam, bou jy vir die toekoms. Maak goeie keuses. Wanneer jy na ’n televisieprogram kyk, na musiek luister, ’n storieboek lees, gaan fliek of sekere bronne op die Internet gebruik, is dit assosiasie. As daardie assosiasie gewelddadige en onsedelike neigings bevredig of dwelmmisbruik, dronkenskap of enigiets anders bevorder wat in stryd met Bybelbeginsels is, “VIR die musiekleier. ’n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.” (PSALMS 14:1).

“Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.” (I KORINTHIËRS 15:33-34).

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.” (ROMEINE 12:2).

“Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet.” (II THESS 3:10-12).

Gaan lees asb
Spreuke 30:8, 9;
Prediker 7:11, 12;
Matteus 6:33;
1 Korintiërs 7:31; 1 Timoteus 6:9, 10.
Filippense 1:9, 10
Jeremia 45:5
Verstandige jong Christene hou hulle oë stip gerig op geestelike dinge

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 114 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *